• Klimaatadaptatie begint bij bewustzijn creëren en keuzes maken27.06.2018

  Klimaatadaptatie stelt Nederlandse gemeenten voor een flinke opgave. Hoewel bekend is dat weersomstandigheden extremer worden, met alle gevolgen van dien, moet er nog veel gebeuren voordat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

  Vitale Groene Stad ging in gesprek met experts Harte Hartlief (Eco Consult), Jeroen Rijsdijk (Arcadis Nederland) en Tom Schoenmaker (gemeente Huizen). De heren vertelden over de klimaatuitdagingen waar gemeenten mee te maken krijgen en over groene en blauwe oplossingen. Klimaatadaptatie staat wereldwijd op de agenda. ‘Het is een internationaal onderwerp. Alle grote landen zijn ermee bezig’, zegt Jeroen Rijsdijk, leidinggevend adviseur op stedelijk water management en klimaatadaptatie bij Arcadis.

  Lokale keuze
  Rijsdijk: ‘In het Deltaprogramma is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht dient te zijn.’ Hoe Nederlandse gemeenten en waterschappen invulling geven aan deze opgave, staat hen vrij. Rijsdijk: ‘In Nederland is de invulling van ruimtelijke adaptatie een lokale keuze, waar de Rijksoverheid niet structureel aan meebetaalt. Gemeenten en waterschappen zullen de adaptatie grotendeels echter zelf moeten financieren.’

  Wilt u het hele artikel lezen? Download het hier 

  Bron:
  Magazine Vitale Groene Stad nummer 1 2018

  « ga terug