• Kiezer attenderen te stemmen op een partij die het groen op waarde schat21.01.2014

  In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 informeert de stichting Entente Florale Nederland via haar platform de Vitale Groene Stad de lokale politieke partijen en de stemgerechtigden over het maatschappelijk en economisch belang van het groen voor zijn of haar  leef- en werkomgeving.

  Groen van levensbelang
  In deze en de komende drie uitgaven van ‘Een groene stemming’ van Entente Florale Nederland worden vanaf nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers geïnformeerd over het belang van groen. Met als doel de burger er op te attenderen dat hij een stem uitbrengt op een partij die het groen op waarde schat.

  Verspreiden
  De pagina ‘Een groene stemming’ wordt breed verspreid en wordt onder meer verstuurd naar de Nederlandse huis-aan-huisbladen, groene bedrijfsleven, basisscholen, lokale politieke partijen, deelnemende gemeenten aan de  groencompetitie van Entente Florale en aan de pers. De pagina is geschikt voor drukkwaliteit – maximale grootte A3-formaat - en mag dan ook zonder voorwaarden afgedrukt en verspreid worden.
  - Download de pagina in hoge resolutie  (pagina kunt u integraal – copyright vrij - opnemen. De pagina is druktechnisch van voldoende kwaliteit om deze op A3-formaat af te drukken)
  - Download de pagina in lage resolutie

  Lokale politieke partijen
  Naast het informeren van de burger worden de lokale politieke partijen al vanaf juli 2013 tweewekelijks inhoudelijk geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief van de Vitale  Groene Stad over de maatschappelijke baten van groen. Met het doel deze informatie  te verwerken in de partijprogramma’s.

  Geen stemadvies
  Wij geven geen stem advies, u kunt deze pagina dus plaatsen zonder dat uw neutraliteit in gevaar wordt gebracht.

  Gemeenteraadsverkiezingendebat
  Op 12 maart, tijdens de viering van de Nationale Boomfeestdag in Park Lingezegen, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen, vindt er een jeugddebat plaats tussen kinderen en prominente politici over het belang van bomen, biodiversiteit en natuur. Dit debat heeft tot  doel  de pers en de 750  genodigde kinderen te informeren over het belang van groen, maar ook om hen te betrekken bij wat zij belangrijk vinden voor hun omgeving. Daarnaast worden de aanwezigen stemgerechtigden - een week voor de verkiezingen – geïnspireerd tot het kiezen van een partij die de natuur een warm hart toedraagt. Dit debat wordt georganiseerd door de stichting Boomfeestdag en Entente Florale Nederland.

  ‘Groen, het kapitaal voor de gemeenten en hun inwoners’
  Stichting Entente Florale Nederland informeert vanaf juli vorig jaar de lokale politieke partijen over het belang van groen voor de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet zij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in het programma De Vitale Groene Stad. Deze activiteit sluit aan op het jaarprogramma ‘Groen, het kapitaal voor de gemeenten en hun inwoners’ van het ministerie van Economische Zaken, Platform 31, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Entente Florale. 

  - Dossier gemeenteraadsverkiezingen 2014
  - TEEB-stad tool is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument om de waarde van groen en water te berekenen
  - Poster 'Groen het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners'
  - Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
  - Nationale Groendag
  - Magazines Vitale Groene Stad, nummer 1 2013 en nummer 2 2013

  « ga terug