• Inwoners Beemte-Broekland planten bomen voor mooi buitengebied04.12.2017

  Bewoners in het buitengebied van Beemte-Broekland hebben eind november ruim 12.000 struiken en ruim 300 bomen geplant. De eerste boom werd uitgedeeld door wethouder Mark Sandmann, wethouder Apeldoorn, en de Buurt Belangen Vereniging Beemte-Broekland.

  Deze ‘Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland’ is een gezamenlijk beplantingsproject van de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en Buurt Belangen Vereniging Beemte-Broekland. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt voor de uitvoering.

  Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland
  Het project ‘Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Alle deelnemers aan het project zijn bezocht door een adviseur van SLG en er is voor ieder terrein een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap.

  Streekeigen
  Met deze actie wordt het landschap van Beemte-Broekland behouden en versterkt. Veel erven worden streekeigen gemaakt en landschappelijke elementen worden aangeplant. Ook wordt een hele oude haag hersteld. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf en landschap weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

  Bron:
  Gemeente Apeldoorn

   

  « ga terug