• Investeren in groen is winstgevend24.02.2014

  In de derde van in totaal vier uitgaven van ‘Een groene stemming’ van Entente Florale Nederland, staat het item ‘Investeren in groen is winstgevend’ centraal.

  In dit kader wordt ingezoomd op onder meer de TEEB-Stad tool, waaruit over het algemeen blijkt dat de kosten voor aanschaf en onderhoud van groen anderhalf keer meer baten opleveren.

  Overige items zijn:
  - Fruit4Sport;
  - Fietsen over groene lopers;
  - Vestigingsklimaat;
  - Jaar van de Groene Kinderopvang;
  - Betrokken bij groen en bij elkaar;
  - Trendy tuinieren.

  Geïnformeerd
  Via de redactionele pagina ‘Een groene stemming’ worden de stemgerechtigden en de lokale politieke partijen geïnformeerd over het maatschappelijk en economisch belang van het groen voor de leef- en werkomgeving. Deze derde informatiepagina is vandaag verstuurd naar onder andere de huis-aan-huisbladen, media en lokale politieke partijen.

  Copyright vrij
  De pagina ‘Een groene stemming’ integraal kunt u - copyright vrij - opnemen. De pagina is druktechnisch van voldoende kwaliteit om deze op A3-formaat af te drukken. Ook is het mogelijk om items die u aanspreken apart op te nemen. Mocht u ook de desbetreffende  afbeelding hiervan willen ontvangen in drukkwaliteit, dan kunt u deze opvragen bij Roel van Dijk van Entente Florale (rvdijk@ententeflorale.nl).
  - Download de pagina (hoge kwaliteit) »
  - Download de pagina (lage kwaliteit) »

  Waarom deze pagina?
  Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden over groen, natuur en landschap. In de programma’s van veel politieke partijen neemt groen daarom een prominente plek in. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale economie. Maar dit moet dan ook in beleid worden omgezet. In deze derde - van in totaal vier - uitgaven van ‘Een groene stemming’ van Entente Florale Nederland worden vanaf half januari tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers geïnformeerd over het belang van groen. Met als doel de burger er op te attenderen dat hij een stem uitbrengt op een partij die het groen op waarde schat. Wij geven geen stem advies, u kunt deze pagina dus plaatsen zonder dat uw neutraliteit in gevaar wordt gebracht.

  Verspreiding
  De pagina ‘een groene stemming’ wordt breed verspreid naar onder meer de huis-aan-huisbladen, pers, bedrijfsleven, basisscholen en de lokale politieke partijen.

  - Bekijk de eerste uitgave van 'Een Groene Stemming' »
  - Bekijk de tweede uitgave van 'Een Groene Stemming' »

   

  « ga terug