• International School of Amsterdam krijgt groene gevel04.12.2013

  De gemeente Amstelveen doet een eenmalige investering van 8.000 euro in het aanbrengen van een groene gevel op de International School of Amsterdam (ISA).

  Op de blinde westgevel van het gebouw wordt zogenaamde klimaat-adatieve beplanting aangebracht, speciaal geteelde planten die extra CO2 opnemen en fijnstof afvangen. En die ook nog eens dubbel zo hard groeien als hun ‘soortgenoten’ waardoor ze extra veel biomassa opleveren.

  Doel
  Het doel van een groene gevel is de verbetering van de leefomgeving, waarbij C02-reductie, luchtkwaliteit en biodiversiteit voorop staan. De groene gevel bij de ISA is hiervoor een goede locatie. Zo’n 70 scholieren van het ‘green team’ van de ISA gaan een belangrijke rol spelen bij het onderhoud van de groene gevel. Daarnaast wordt het bestaande ‘groene wand hekwerk’ aan de westkant gerenoveerd, verfraaid en duurzaam ingericht, als innovatief voorbeeld voor duurzame verkeersafscherming. Aanvullend wordt door de afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME) van de gemeente in samenwerking met de ISA een educatief programma opgesteld. De uitvoering van de groene gevel start deze week. De werkzaamheden zullen rond 13 december worden afgerond.

  Energie Beleidsplan
  Wethouder Duurzaamheid Jan-Willem Groot (CDA): “De realisatie van een groene gevel is een van de onderdelen in het Energie Beleidsplan van de gemeente. Hiermee zetten we weer een nieuwe stap in het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Door het gebruik van de gevel van de school verbeteren we niet alleen de leefomgeving, het is voor de scholieren ook een goede manier bezig te zijn met natuur en milieu.”

  Toegevoegde waarde
  Wethouder Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Groen John Levie (BBA): “De toegevoegde waarde van verticaal groen voor de gemeente Amstelveen als ‘groene stad’ is en blijft belangrijk. Daarom blijven we alert op nieuwe locaties waar we groene gevels en daken aan kunnen brengen.”

  Geschikte locatie
  De realisatie van de groene gevel is een reactie op een door BBA, VVD, CDA, CU en D66 ingediende motie van eind 2011. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een groene gevel heeft uitgewezen dat het niet eenvoudig is om een geschikte locatie te vinden voor een groene gevel in Amstelveen. Het onderzoek heeft daarom de nodige tijd gekost. Een aantal locaties is nauwkeurig onderzocht, zoals de Michiel de Ruyterschool, het busstation, een supermarkt aan de Van der Hooplaan. Deze locaties zijn om verschillende redenen afgevallen. Het onderzoek heeft uiteindelijk uitgewezen dat de ISA de geschiktste locatie is.

  Bron:
  Gemeente Amstelveen

  « ga terug