• Haarlem wil meer oog voor groen in de stad14.11.2013

  De gemeente Haarlem wil meer aandacht voor ecologie bij bouwprojecten en het beheren van de openbare ruimte in de stad. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het ecologisch beleidsplan 2013-2030. Het plan beschrijft hoe de gemeente de komende jaren de soortenrijkdom versterkt en zorgt voor een hogere ecologische waarde in de stad. Daarmee verbeteren de leefomstandigheden voor planten, dieren en mensen.

  In het plan staan gebieden omschreven met mogelijkheden voor de natuur. Voor deze gebieden staat aangegeven hoe met inrichting en beheer de leefomstandigheden voor dieren en planten kunnen verbeteren. Bij (nieuwbouw) projecten in de stad bekijkt de gemeente of er kansen zijn om de natuur te bevorderen. Het gaat hierbij vooralsnog om kleine aanpassingen zoals de bouw van nestkastjes of het gebruik van speciale dakpannen waaronder vleermuizen en vogels kunnen nestelen.

  Minder maaien, meer bloemen
  Het beleidsplan bevat naast een visie ook concrete uitwerkingen en handvatten voor een meer ecologisch beheer van de openbare ruimte. Waar het kan, wil de gemeente minder vaak maaien. Een aantal bermen wordt ingezaaid met bloemenzaad. Dit geeft meer kleur en is goed voor de insecten in de stad. Ook is het streven meer inheemse soorten te planten. Bijkomend voordeel van inheemse soorten is dat deze minder kosten in onderhoud. Voor de uitvoering van het plan is op dit moment weinig geld beschikbaar maar ook met kleine maatregelen kan er al veel verbeteren.

  Samenwerken aan meer groen
  Er is veel kennis in Haarlem over natuur en ecologie. De gemeente werkte bij het opstellen van het plan daarom nauw samen met natuur- en milieuorganisaties. Voor het uitvoeren van de plannen gaat de gemeente verder in gesprek met deze organisaties. Uitgangspunt is namelijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor het groen in de stad.

  De commissie Beheer bespreekt het door het college vastgestelde ecologisch beleidsplan. Daarna volgt vaststelling in de gemeenteraad.

  Bron:
  Haarlem

   

   

   

   

   

  « ga terug