• Haagse VVD steunt verder gesprek met stad over toekomst Scheveningse Bosjes24.02.2016

  De Haagse VVD steunt wethouder Revis die gisteren bekendmaakte meer tijd te nemen om de ambitie voor het groengebied de Scheveningse Bosjes met de stad te bespreken.

  De afgelopen weken lagen er plannen voor om drie Haagse parken aan elkaar zal verbinden tot een groot groengebied in de Internationale Zone van Den Haag. Betrokken Hagenaars hebben daar vele suggesties voor gedaan om het plan nog aantrekkelijker te maken. VVD-raadslid Ingrid Michon (Buitenruimte): ‘Het concept plan kreeg veel reacties uit de stad. De vele reacties worden nu per thema vastgelegd in een rapportage. Met dat document gaat Revis vervolgens in gesprek met de stad om opnieuw de ambitie voor dit gebied vast te stellen.’

  Ambitie opnieuw uit te spreken
  Michon: ‘We kunnen op basis van de uitgebreide inspraakperiode vaststellen dat een groot deel van de Haagse bevolking vraagtekens heeft bij de ambitie op basis waarvan het concept-plan is gemaakt. Deze ambitie is vastgelegd in de gebiedsvisie Internationale Zone uit 2014. Het is verstandig om nu opnieuw die ambitie te bespreken met de stad. Is dit groengebied een wijkpark of een stadspark? Wie gaan hier gebruik van maken en kunnen er meer mensen naartoe of juist niet? Die vragen zijn nu aan de orde en de VVD vindt het goed dat dit gesprek met de héle stad gevoerd wordt. Hier moet het college maar eens goed de tijd voor nemen.’

  Medio april zullen alle gedane suggesties zijn verwerkt voor de rapportage.

  Lees ook: Nieuwe gesprekken met de stad over plan Internationaal Park

  Bron:
  VVD Den Haag / Foto: Wikimedia

  « ga terug