• Growing Green Cities neemt centrale plek in coalitieakkoord Almere19.05.2014

  In Almere is onlangs het nieuwe coalitieakkoord De Kracht van de Stad gepresenteerd van D66, PvdA, VVD, Leefbaar Almere en het CDA.

  In het coalitieakkoord geeft het nieuwe gemeentebestuur aan dat zij een aantal collegebrede thema’s hebben gekozen die regelmatig integraal geagendeerd zullen worden onder de noemer van ‘Green City’. Enkele van deze thema’s zijn: sport Floriade, veiligheid, Growing Green Cities, de transities in het sociaal domein, innovatie en integrale wijkaanpak.

  Groene karakter optimaliseren
  Met de Floriade 2022 gaat Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling organiseren, die de gemeente een economische impuls gaat opleveren waarmee de stad het groene karakter optimaal kan etaleren. De komende vier jaar wordt de start gemaakt met de gebiedsontwikkeling.

  Floriade van de Almeerders
  Het college wil dat de Floriade van de Almeerders moet zijn, iets waar zij trots op moeten zijn. Het college wil dan ook dat haar inwoners en ondernemers in de stad gaan profiteren van deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Zo heeft de jeugd een beweging op weg naar het evenement ‘The making Of’ en heeft een belangrijke plek, onder meer door de JeugdFloriade en de Urban Greeners.

  Growing Green Cities
  Kortom, Almere ontwikkelt zich tot een stad waarin wordt gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen en innovaties waar de Almeerder ook financieel beter van wordt. Growing Green Cities is een beweging van de stad zelf, die mensen stimuleert en verder helpt. Het college streeft naar een energie-neutrale stad in 2022.
  Het college wil dat Almere een stad wordt die:
  - Schone energie produceert
  - Uitnodigt tot bewegen en een gezonde levensstijl
  - Zorg dichtbij organiseert
  - Afval omzet in grondstof
  - Gezond voedsel en zuiver water produceert
  - Circulair is, waar grondstoffen worden ingezet als bouwstof en kringlopen worden gesloten
  - Een rijkdom heeft aan planten en dieren en groen om van te genieten

  Kracht van de inwoners
  Het college geeft aan dat zij gaat werken vanuit een gemeenschappelijk beeld waarin de sociale signatuur van de stad voor hen centraal staat. Daarbij wordt gekozen voor de kracht van de inwoners als vertrekpunt. Zo willen steeds meer Almeerders een bijdrage leveren aan beheer en onderhoud in hun straat of buurt. Het nieuwe college komt hen daar graag in tegemoet. Het uitgangspunt hierbij van het college is dat zelfbeheer geen bezuiniging is. College: “Wij waken voor vrijblijvendheid en daarom gaan we uit van heldere en goed onderbouwde afspraken”.

  Vijf wethouders
  René Peeters (D66), Henk Mulder (PvdA) - heeft onder meer de Floriade en Growing Green Cities in zijn portefeuille – Mark Poll (VVD), Frits Huis (Leefbaar Almere) en Froukje de Jonge (CDA).

  Download het coalitieakkoord De Kracht van de Stad.

  Bron:
  Coalitieakkoord De Kracht van de Stad 

  « ga terug