• Groningen wint themacertificaat Groen en Bewonersparticipatie26.09.2013

  Het dit jaar ingevoerde themacertificaat Groen en Bewonersparticipatie gaat naar de gemeente Groningen. ‘Hier is bewonersparticipatie in het groen zowat uitgevonden’ is de quote die eigenlijk alles zegt.

  Het bestuur van Entente Florale Nederland kent, op aanbeveling van het speciale themajury comité voor Groen en Bewonersparticipatie (Eveline Kokx (Stadswerk), Martien van Raaij (Groei & Bloei) en Rachelle Eerhart (IVN) de gemeente Groningen dit themacertificaat toe.

  Consistente beleid
  Groningen werkt al decennia samen met bewoners en betrekt ze bij het onderhoud of vraagt hun input over het te voeren beleid. Het jarenlange consistente beleid werpt z’n vruchten af en is een inspiratiebron voor andere gemeenten. Ook speelt de gemeente erdoor gemakkelijk in op nieuwe ontwikkelingen als stadslandbouw en groene buurtprojecten.

  Gemeenten enthousiasmeren
  Entente Florale heeft zich als doel gesteld om in de komende jaren de maatschappelijke themacertificaten uit te breiden met actuele onderwerpen om zo, met de huidige certificaten, te komen tot vitale groene woon- en werkomgevingen. Voorbeelden uit de Nederlandse gemeenten worden via deze themacertificaten voor het voetlicht gebracht. Dit heeft als doel andere gemeenten te enthousiasmeren en inspireren. Voor de beoordeling van de prestaties op het gebied van deze thema’s zijn naast de Entente Florale jury, voor elk thema een apart jurycomité ingesteld. Met deskundigen vanuit:
  -  De GGD-werkgroep Groen en Gezondheid (voor het thema Groen en Gezondheid),
  -  TEEB Stad project (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), voor het thema Groen en Economie
  - Groen en Bewonersparticipatie vanuit  een werkgroep deskundigen op het gebied van bewonersparticipatie, met medewerking van Stadswerk,  Groei&Bloei en IVN. 

   

  « ga terug