• Groningen en Dalfsen Groenste stad en dorp van Nederland 201325.09.2013

  Groningen en Dalfsen zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2013. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2013. Groningen won Goud in de categorie ‘steden’ en het  Overijsselse dorp Dalfsen werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’.

  Dit gebeurde tijdens de Nationale Groendag die werd gehouden in het stadhuis van Apeldoorn. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van Lucas Bolsius, ambassadeur van de Vitale Groene Stad en burgemeester van Amersfoort. Groningen en Dalfsen kunnen nu  Nederland volgend jaar vertegenwoordigen in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen.

  Zilver en Brons
  Bij de categorie steden werd Amstelveen bekroond met Zilver en Brunssum en Schiedam met Brons. In de categorie dorpen & kleine steden ontving Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) Zilver en werden  Hilvarenbeek, Heukelum (gemeente Lingewaal) en Elsloo (gemeente Stein) met Brons bekroond.

  Beoordeling
  De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen in de binnenstad of dorp heeft ook natuurbeheer en groene recreatie daarin een belangrijke plaats. De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden. Hierin zijn naast de conclusies ook aanbevelingen opgenomen.

  Groningen
  De jury motiveerde haar oordeel over Groningen aldus: Groningen is een compacte stad in het karakteristieke landschap van de Hondsrug, het Reitdiepdal, de veengebieden en de kleigronden met een goede bereikbaarheid van voorzieningen. De sterke landschappelijke onderlegger van Groningen wordt op het niveau van hoofdstructuren goed uitgewerkt. De ecologische ambities van Groningen klinken door in zowel opzet als uitwerking. De jury heeft bijzondere waardering voor de wijze waarop Groningen omgaat met het cultuurhistorisch erfgoed.

  Ecologisch beheer
  Het ecologisch beheer is in Groningen sterk ontwikkeld en van bijzondere kwaliteit. Het meer traditionele beheer blijft daarbij achter en vraagt om verbetering. De jury geeft hiertoe een aantal suggesties.
  De eigen organisatie en bewoners van Groningen zijn bijzonder gemotiveerd voor het natuurbeheer. De resultaten zijn in de praktijk goed waar te nemen. Groningen heeft een zeer divers aanbod van hoogwaardige recreatieve voorzieningen en mogelijkheden. Volop kansen om eigen bewoners te dienen en om bezoekers naar stad en regio te trekken. Door een gerichte programmering en sturing lijkt hier (nog) meer uit te halen. Groningen is duidelijk op de goede weg als het gaat om duurzaamheid. Er zijn heldere visies en stimuleringsprogramma’s op gezondheid, biodiversiteit, watergebruik, energie en schone lucht. In communicatie en participatie wordt de visie “Samen gezond in Stad” door Groningen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte waargemaakt.

  Dalfsen
  De jury motiveerde  haar oordeel over Dalfsen aldus: De gemeente Dalfsen is een werkelijk groene parel aan de Overijsselse Vecht. Zij is zich bewust van wat haar aan groen en waardevolle natuur is geschonken, vanuit het verleden met prachtige landgoederen en een overeenkomstig rijke cultuur aan lanen met monumentale en waardevolle bomen. Groen, natuur en landschap komen in deze gemeente in een harmonieuze samenhang bij elkaar en vormen daardoor een compleet en evenwichtig beeld, waar het buitengewoon aangenaam wonen, werken en recreëren moet zijn. De gemeente Dalfsen is eveneens gezegend met prachtige particuliere tuinen, die in veel gevallen de dragers zijn van het totale groenbeeld in de openbare ruimte. De rol van de Overijsselse Vecht is ten opzichte van het dorp Dalfsen de afgelopen jaren veranderd van een negatieve achterkant naar een positieve voorkant, waardoor ambitieuze plannen en projecten worden ontwikkeld of al ter hand genomen zijn. De gemeente Dalfsen koestert haar kroonjuwelen en is daarop buitengewoon trots. Zij wil die door verder te ontwikkelen beleid en goed rentmeesterschap ook voor de toekomst veilig stellen.

  Bijzondere waardering
  De Entente Florale  jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Amstelveen ontving dit certificaat voor het Cultuurgroen op grond van het consistente beleid en beheer. Brunssum kreeg een Certificaat Bijzondere waardering voor Recreatie en Toerisme op grond van het tot stand komen van aantrekkelijke recreatiegebieden. Hilvarenbeek ontving dit certificaat voor Natuur en Landschap op grond van de heldere groene structuur van de gemeente.
  De gemeente Stein met de kern Elsloo kreeg dit certificaat  voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten. De gemeente Tynaarrlo met de kern Zuidlaren werd met dit certificaat beloond voor hun opvallende inspanningen inzake de Cultuurhistorie op grond van de betrokkenheid bij het behoud en versterken van de Cultuurhistorische en Archeologische waarden

  Over Entente Florale
  De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Vitale Groene Stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31.

  Nationale Groendag
  De Nationale Groendag werd georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.  Lucas Bolsius noemde het verheugend dat er nu een Nationale Groendag is, waarin diverse activiteiten samen komen.

  « ga terug