• Groenkeur juicht aandacht voor duurzaam inkopen toe08.12.2016

  Volgens het onderzoek dat kennis- en adviesbureau CLM in opdracht van Greenpeace deed, voldoen de tien grootste Nederlandse gemeenten niet aan de doelstelling om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. In het rapport ‘Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer’, geldt dit ook voor duurzaam groenbeheer.

  Vandaag ondertekent Staatssecretaris Sharon Dijksma het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening en Duurzame Boomkwekerijproducten voorzien in deze duurzaamheidsvraag. Gemeenten kunnen eenvoudig aan de gestelde eisen voldoen met het Groenkeur-productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten.

  ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’ 
  De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten is gebaseerd op de eisen van ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid. Het richt zich op voorlopers op het gebied van duurzame productie, milieu en sociale omstandigheden. Daarnaast speelt de traceerbaarheid van boomkwekerijproducten een belangrijke rol. De boom- en vaste plantenkwekers die voldoen aan de eisen staan op www.groenkeur.nl.

  Alle vier Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit geldt voor de bedrijfscertificaten  Boomverzorging, Dak- & Gevelbegroening en Groenvoorziening 2016 én het productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten. Dit betekent dat de dienstverlening van Groenkeur-ondernemers wordt getoetst aan de internationale regelingen die gelden voor kwaliteit en duurzaamheid.

  Vakmanschap
  De 2016-versies van de beoordelingsrichtlijnen verplichten de Groenkeur-ondernemer het eigen werk goed en nauwgezet te controleren. Deze richtlijnen kennen strenge bepalingen voor de eigen verklaring bij duurzaam inkopen, sluiten fraude uit en stellen hogere eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel.

  Over Stichting Groenkeur
  Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers, professionals en stakeholders aan hen stellen. Voor meer info zie: www.groenkeur.nl.

  « ga terug