• Groene metamorfose voor Herenplaats in Rotterdam centrum27.11.2013

  De Herenplaats in het centrum van Rotterdam wordt op dit moment omgetoverd van een stenige plek tot een groen plein. Gisteren presenteerden wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) en portefeuillehouder deelgemeente Centrum Saïd Kasmi (Buitenruimte) de aanpak en resultaten voor een groenere Herenplaats en een groener Rotterdam.

  De Herenplaats wordt een intiem stukje groen en rust in het centrum van de stad. Zitplekken, groen en een speeltoestel zijn elementen die worden toegevoegd aan dit plein. Een speeltoestel naar het ontwerp van Aldo van Eijck uit de jaren 60 wordt in december toegevoegd. Deze past bij de stijl van de wederopbouw van de panden rond het plein. Vanaf het begin van de planvorming zijn bewoners en ondernemers betrokken bij het proces. De aanwezige terrassen komen in de nieuwe situatie beter tot hun recht en hebben een betere verbinding met het plein.

  Betere gezondheid
  “In een groene stad is het fijner wonen. De stad ziet er niet alleen aantrekkelijker uit, groen draagt ook bij aan een betere gezondheid. Daarnaast is een groenere stad beter beschermd tegen klimaatverandering. Regenwater wordt sneller opgenomen en voorkomt wateroverlast. Hier is de Herenplaats een mooi voorbeeld van. Samen met bewoners, organisaties en deelgemeente zorgen we dat Rotterdam steeds groener wordt”, aldus wethouder Van Huffelen.

  Aandacht voor vergroening
  “De deelgemeente Centrum blijft de aandacht voor vergroening behouden. Het gaat juist om dit soort belangrijke gebieden waar je met ingrepen de kwaliteit verbetert. Ik hoop dat de Herenplaats hiermee een echte pleinfunctie krijgt waar bezoekers langer zullen verblijven. In de nabije toekomst wordt ook de Pannekoekstraat heringericht. Met de reeds aangepaste Meent wordt het gebied steeds aantrekkelijker,” aldus portefeuillehouder Kasmi.

  78 groenprojecten
  In 2010 is gestart met het vergroenen van de tien meest stenige plekken in de stad. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Herenplaats, het Wilgenplatsoen en het Schout Henrichplein en dan zijn alle plekken voor het eind van 2013 aangepakt. Daarnaast zijn er extra projecten vanuit de deelgemeenten ondersteund die voor een groene metamorfose in de wijk zorgen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan het vergroenen van het Wevershoekplein en het Zuster Hennekeplein. Ook zijn particuliere initiatieven ondersteund. Partijen als Creatief Beheer en Buurt Bruist zijn op Rotterdam-Zuid en in Delfshaven samen met bewoners aan de slag gegaan met het aanleggen van geveltuintjes en buurtmoestuinen. In totaal zijn er in vier jaar tijd 78 groenprojecten uitgevoerd, zijn er 75 moestuinen (door Rotterdammers zelf) bijgekomen, 6.500 bomen bijgeplant, 850 m2 aan geveltuinen bijgekomen en 160.000m2 groene daken aangelegd.

  Bron:
  Gemeente Rotterdam

  « ga terug