• Groene ambities van Tilburgs college02.05.2014

  De nieuwe Tilburgse coalitie wil de stad laten winnen aan leefbaarheid, duurzaamheid en veerkracht door natuur in en om de stad en de dorpen de ruimte te geven daar waar het kan. Zoals door tijdelijk groen op braakliggende terreinen.

  Dit staat vermeld in het Tilburgse coalitieakkoord 2014 -2018.

  Uitstekende basis voor toeristische sector
  Andere doelstellingen van het college zijn het slimmer gebruikmaken van de overgang tussen stad en ommeland. Inwoners bereiken iva de stadsrand natuur- en recreatiegebieden, agrarische bedrijven en groene landschappen. De natuur kan op haar beurt via dezelfde rand de stad bereiken. Daardoor kan groen de stad worden ingehaald. De overgangen tussen natuur, stad en de dorpen wil het nieuwe college vervlechten door ruimte te geven aan de Groene Mal en het grootste stadspark van Nederland. Juist in de overgangszones tussen stad en buitengebied komen mensen in contact met de natuur en ligt een uitstekende basis voor de toeristische sector.

  Extra impuls van 6 miljoen euro
  Het college zet daarbij in op het vergroten van de soortenrijkdom in en om Tilburg. Dit is niet alleen van belang voor de intrinsieke waarde van de natuur, maar ook voor de economische vitaliteit van de stad. In totaal trekt het college hiervoor als extra impuls 6 miljoen euro uit.

  Intensivering groenonderhoud
  De buurten, wijken, dorpen moeten groen, schoon en veilig zijn. Zodat de inwoners kunnen wonen, werken, spelen en verblijven  in een gezonde, prettige omgeving. Het spreekt voor zich dat de bewoners meebepalen en meebeslissen over wat er in hun aangepakt moet worden. Voor het groenonderhoud is een intensivering van structureel 1,2 miljoen euro op zijn plaats.

  Aanvullende info is te vinden in het coalitieakkoord 2014 - 2018.

  Bron:
  Coalitieakkoord Tilburg

   

   

  « ga terug