• GroenLinks Zoetermeer pleit voor mega ‘groene impuls’ voor de stad23.06.2015

  De fractie van GroenLinks wil vijftig hectare natuur erbij voor Zoetermeer. Dat stelt zij voor aan de raad bij het Voorjaarsdebat.

  Uit de Omnibus-enquête van Zoetermeer blijkt dat bijna 100% van de inwoners de aanwezigheid van parken en groen binnen de grenzen van de gemeente het allerbelangrijkste vindt. Nu er weer ruimte is op de begroting, vindt de fractie van GroenLinks dat het tijd wordt om te investeren in wat de inwoners van Zoetermeer het allerbelangrijkste vinden.

  Saai en eentonig
  Hoewel uit de Omnibus-enquête blijkt dat Zoetermeerders natuur in de stad heel belangrijk vinden, hoort de fractie van GroenLinks ook vaak dat het groen in Zoetermeer als saai en eentonig ervaren wordt, en dat het beheer van het groen dit alleen maar erger maakt. Op papier is het groen- en natuurbeleid van Zoetermeer goed geregeld. In de praktijk ziet de fractie dat er geen concrete resultaten geboekt worden.

  Kwaliteitsimpuls
  Wat GroenLinks betreft moet dit allereerst door een kwaliteitsimpuls van de bestaande groengebieden tot stand komen. Die kwaliteitsimpuls wordt verkregen door 50 ha natuurontwikkeling binnen de bestaande of toekomstige groengebieden, het stoppen van overbodig onderhoud aan bomen en plantsoenen, het doorvoeren van ecologisch bermbeheer en het uit onderhoud nemen van overbodige paden, waarmee de ontsnippering van de natuur wordt stopgezet.

  Natuur- en milieueducatie terug
  Ook vindt de fractie dat de bezuiniging op Natuur en Milieu-educatie en de exploitatie van de kinderboerderijen teruggedraaid moet worden. Dit plan staat nu al bijna twee jaar op de begroting en is overbodig geworden. Juist nu Zoetermeer uitgegroeid is, wordt het steeds belangrijker dat onze inwoners het contact met de natuur niet verliezen. De bewijzen stapelen zich op dat natuur en biodiversiteit in een stad van groot belang zijn voor de volksgezondheid, de sociaal-economische presentaties van een stad en dat investeren in natuur uiteindelijk meer opbrengt dan dat het kost. Aan de basis hiervan liggen goede voorzieningen op het gebied van voorlichting en educatie.

  Voorjaarsdebat
  De fractie van GroenLinks komt tijdens het Voorjaarsdebat van de gemeenteraad van Zoetermeer (22 en 29 juni) met concrete voorstellen om de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het groen te verbeteren. Dit wil de fractie financieren door onder andere fors te bezuinigen op het (overdreven) kapbeleid van de gemeente.

  De voorstellen op een rij:
  • 50 ha kwaliteitsimpuls natuur in Zoetermeerse groengebieden 
  • Uitbreiding van de natuurkerngebieden
  • Stoppen met overbodig onderhoud aan bomen en groengebieden
  • Meer ecologisch bermbeheer
  • Ontsnipperen van natuur in grote parken
  • Geen bezuiniging op Natuur- en Milieueducatie
  • Geen bezuiniging op kinderboerderijen

  Bron:
  GroenLinks Zoetermeer

  « ga terug