• GroenLinks Arnhem wil meer groene speelplaatsen24.09.2013

  De raadsfractie van GroenLinks wil dat alle speelplaatsen in Arnhem groene speelplaatsen worden. Dat kinderen in plaats van bijvoorbeeld op een wipkip, in een speelboom kunnen spelen.

  Hiervoor heeft raadslid Sjaak van ’t Hof een initiatiefvoorstel ingediend. Niet alleen moet het voorstel bijdragen aan het beeld van Arnhem als groene stad. Belangrijker is dat kinderen hiermee in de gelegenheid zijn op betere en meer geschikte speelplaatsen te spelen.

  Binnenstad
  GroenLinks stelt voor om bij alle aanleg, onderhoud of vervanging van speelterreinen als uitgangspunt het realiseren van groene speelplaatsen te hanteren. Om de proef op de som te nemen stelt de fractie voor te beginnen in de wijk Malburgen-West en ook te proberen of er zo snel mogelijk in de binnenstad een groene speelplaats gemaakt kan worden.

  Standpunten
  Het initiatiefvoorstel is op 16 september informatief besproken. Op 23 september gaven de fracties hun standpunten weer. Ze gaven aan of ze  het voorstel steunen of niet. Op 30 september zal de raad een definitief besluit nemen.

  Lees ook:  Initiatiefvoorstel Groene Speelplaatsen

  Bron: Gemeente Arnhem
   

   

  « ga terug