• Groen levert gemeente Wierden gezondheidswinst en geld op16.12.2013

  ‘Groen’ levert de gemeente Wierden veel op. Door extra werkgelegenheid, meer toerisme, maar ook door gezondere inwoners. De gemeente berekende wat de baten van groen zijn én won daarmee vorig jaar het deelcertificaat Groen & Gezondheid in de groencompetitie van Entente Florale Nederland. 'Je kunt op je vingers natellen dat er veel gezondheidswinst te behalen valt met groen in de gemeente'

  Schonere lucht, minder geluidsoverlast en meer gelegenheid om buiten te sporten… de voordelen van voldoende groen in een gemeente zijn voor de hand liggend. Toch is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen gezonder worden van groen. Adriaan Ballast, medewerker Openbare Werken in de Gemeente Wierden, maakte zelf een berekening. ‘Wierden beschikt over relatief veel openbaar groen. Naast veel groen in en om de bebouwde dorpskern heeft de gemeente een uitgestrekt en aantrekkelijk buitengebied, dat onze inwoners bijzonder waarderen. Maar wat levert dat nou op? Over het algemeen houden we ons niet bezig met die vraag, want ons vak is groen onderhouden. Maar in voorbereiding op de Entente Florale ben ik er eens goed in gedoken.’

  Deskresearch
  Ballast startte met deskresearch naar de gezondheid van de Wierdenaren Zo blijkt uit het onderzoek van Sportservice Overijssel dat 79 procent van de inwoners (18 jaar en ouder) aan sport doet. Opvallend daarbij is dat er bij voorkeur buiten gesport wordt. De populairste sporten zijn fitness (28 procent), wandelsport (24 procent) en hardlopen, joggen, trimmen (22 procent). ‘Fitness vindt over het algemeen binnen plaats, maar de overige favorieten in Wierden zijn buitensporten. In hetzelfde onderzoek kun je lezen dat 76 procent van de volwassenen in onze omgeving aan de beweegnorm voldoet. Het landelijk gemiddelde ligt op 59 procent. Of dat rechtstreeks verband houdt met de groene omgeving weet ik niet, maar het zijn wel opvallende cijfers.’

  Flinke bedragen
  Een ander interessant gezondheidscijfer heeft betrekking op de geestelijke gezondheid van de inwoners van Wierden. Ballast: ‘In de GGD Volwassenenmonitor 2008 komt naar voren dat 95 procent van de volwassenen in Wierden psychisch gezond is. Dit wijkt duidelijk af van het landelijke gemiddelde van 84 procent.’ Met deze cijfers is Ballast gaan rekenen. ‘Juist omdat het verschil met het landelijk gemiddelde zo groot is. Bovendien blijkt dat de zorgkosten voor psychische aandoeningen het grootst zijn. Het is dus interessant om te weten wat het oplevert als minder mensen in je gemeente een psychische aandoening hebben.’ Ballast vertaalde de landelijke cijfers naar de gemeente Wierden en berekende dat een afname van 5 procent (anders gezegd: 72 inwoners minder met een psychische aandoening) een besparing van bijna 400.000 euro oplevert. ‘Kortom, we hebben het over flinke bedragen! Zeker als je in gedachten houdt dat we over slechts één aandoening hebben, terwijl er voor obesitas, hart- en vaatziekten en astma hoogstwaarschijnlijk ook een link met groen te leggen is. Je kunt dus op je vingers natellen dat er veel gezondheidswinst te behalen valt met groen in de gemeente.’

  Lees het volledige artikel in de Vitale Groene Stad »

  Fotobron:
  Gemeente Wierden
   

   

  « ga terug