• Groen dichtbij huis scoort goed in Amsterdam20.11.2013

  De parken en het groen in Amsterdam worden goed gebruikt en gewaardeerd. Dat blijkt uit het derde Grote Groenonderzoek. Gemiddeld scoren de parken een ruime zeven. Amsterdammers vinden ook dat de aantrekkelijkheid van veel parken is toegenomen. Toch is over de hele linie het parkbezoek licht gedaald ten opzichte van 2008. Parken waar het wel drukker is geworden, liggen allemaal binnen de Ring A10. Opvallend is dat het percentage Amsterdammers dat groen in de buurt opzocht juist toeneemt.

  Deze conclusies staan in het Grote Groenonderzoek 2013 dat vandaag wordt gepresenteerd in het Ramada Apollo Hotel. Het is de 3e keer dat de Dienst Ruimtelijke Ordening het Grote Groenonderzoek heeft laten doen. Eerder gebeurde dit in 1996 en 2008.

  Gespreid
  Het succes van het Amsterdamse groen werd voor het eerst goed zichtbaar in 2008 toen bleek dat de groei van het parkbezoek en het bezoek aan de recreatiegebieden explosief was gegroeid. In 2008 bezocht 97% van de Amsterdammers wel eens een park; in 2013 lag dit percentage op 89%. Over de hele linie is het parkbezoek dus iets gedaald en heeft het bezoek zich de laatste jaren meer gespreid over de parken. De onderzoekers wijzen er wel op dat de cijfers vertekend kunnen zijn, omdat het onderzoek in 2008 in de nazomer werd verricht, toen mensen zich hun parkbezoek goed herinnerden. Het onderzoek van 2013 was in het voorjaar.

  Groen in woonomgeving
  Het 3e Grote Groenonderzoek toont ook aan dat het bezoek aan de recreatiegebieden rondom de stad is afgenomen van 87% in 2008 tot 67% in 2013. Het gebruik van het groen in de woonomgeving is juist toegenomen van 47% in 2008 naar 54% in 2013. Amsterdammers vertonen duidelijk groeiende belangstelling voor de speeltuin om de hoek en moestuinen op braakliggende terreinen.

  Investeren
  In een brief aan de gemeenteraad concludeert wethouder Freek Ossel dat gemeentelijke investeringen in parken en groen in de woonomgeving vruchtbaar zijn gebleken. Niet alleen in het verleden in het Westerpark, Vondelpark en Park Frankendael, maar ook recent in het Oosterpark, het Rembrandtpark, het Noorderpark en het Bijlmerpark. Daarbij is het belangrijk gebleken om het goede moment op de goede plek te investeren. Een hogere waardering van het park staat niet altijd garant voor stijgende bezoekcijfers. Wethouder Ossel: "Investeren in een wijk, zonder te investeren in groen is weinig kansrijk. En omgekeerd: investeren in het groen zonder tegelijkertijd te investeren in de wijk blijkt een gemiste kans."

  Continue groei
  Het Vondelpark is nog steeds het best bezochte park. 74% van de Amsterdammers komt wel eens in het meeste bekende park van de stad. Het Westerpark (50%) heeft het Oosterpark (48%) inmiddels van de tweede plek verdrongen. Het Westerpark is één van de zes parken die sinds 1996 een continue groei laat zien. De andere zijn Rembrandtpark, Park Frankendael, Flevopark, Erasmuspark en Vliegenbos. Ze liggen alle zes binnen de Ring A10 en vijf ervan ook ten zuiden van het IJ. Spreiding, groeiende bezoekcijfers en stijgende waardering manifesteren zich vooral binnen of direct grenzend aan de Ring A10.

  Bevestiging
  De onderzoekers van de Dienst Ruimtelijke Ordening zien in deze cijfers de bevestiging van de kracht van de ‘uitrol van het centrumstedelijke milieu', het gebied dat zich kenmerkt door een mix aan functies, bevolkingsgroepen, voorzieningen en bebouwing. Deze parken lijken ook de drukte die in de meest populaire parken van de stad optrad, op te vangen. Parken buiten de Ring A10 halen, ondanks de trends van stijgend bezoek en waardering, nog steeds niet het Amsterdamse gemiddelde van 1996.

  Parkbezoek veranderd
  In de afgelopen jaren is ook de aard van het parkbezoek veranderd. Er wordt vaker geluncht, gepicknickt, gejogd. Er zijn vaker voorstellingen en activiteiten als de Pure Markt. Weekend- en doordeweekbezoek vloeien meer in elkaar over. Ook is het gezelschap waarmee men parken bezoekt is wisselend: nu eens alleen, dan met gezinsleden, dan weer met vrienden en soms met collega's en zakenrelaties. Werken en studeren in het park zijn toegenomen.

  Vestigingsmotief
  Binnen de Ring is het groen ook belangrijker geworden als vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. Gezinnen met kinderen kiezen er steeds vaker voor om in de stad te blijven wonen. Groen in de directe woonomgeving is dan een noodzakelijke vestigingsvoorwaarde. Voor bewoners van de stadsdelen in en rond het centrum is, zo blijkt uit het onderzoek, een park in de buurt een heel belangrijk motief geweest om voor de huidige woning te kiezen. Bewoners in de stad hebben groen nodig. Tegelijkertijd delen sommige parken buiten de Ring A10 nog onvoldoende in het succes. Daar ligt de opgave om heel gericht en op het juiste moment te investeren. Het groen heeft daar juist mensen nodig. Een verdichtende stad kan niet zonder groen en vice versa.

  Publicaties
  -
  Digitale publicatie: Triomf van parken en groen in de woonomgeving - Beschouwende analyse Grote Groenonderzoek 2013
  - Triomf van parken en groen in de woonomgeving - Beschouwende analyse Grote Groenonderzoek 2013 (PDF, 2 MB)
  - Het Grote Groenonderzoek 2013 (PDF, 2 MB)

   

  Bron:
  Gemeente Amsterdam

  « ga terug