• Gras op langere termijn duurder dan vaste planten 10.09.2013

  Nu veel gemeenten genoodzaakt zijn om de kosten van het groenbeheer te drukken, zijn er gemeenten die vaste plantenvakken vervangen door gras. Met als reden dat gras goedkoper is in onderhoud. Onderzoek laat echter zien dat behalve de hoge sierwaarde die vaste planten te bieden hebben, de onderhoudskosten op den duur lager uitpakken.

  Margareth Hop van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) deed onderzoek naar vaste planten in het openbaar groen. Haar onderzoek toont aan dat met vaste planten in het openbaar groen onderhoudsarme beplanting te realiseren is. Hop: ‘Uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Hall­Larenstein onder bedrijven en gemeenten blijkt dat de onderhoudskosten van vaste planten lager zijn dan van bijvoorbeeld een gazon of heestervak. Maar dan moet er wel gebruik worden gemaakt van in de praktijk geteste soorten en een uitgekiende beheerwijze.’

  'Doe maar kleur'
  In vergelijking met een vaste plantenvak is gazon veel goedkoper in aanleg geeft Hop aan. ‘Maar door de vele maaibeurten per jaar, komt een gelijk oppervlak gazon na circa 7 jaar even duur uit als een vaste plantenvak en wordt daarna dus duurder. Als je het over een periode van tien jaar bekijkt, kosten  onderhoudsarme vaste planten minder en leveren ze een grotere bijdrage aan de leefbaarheid van de stad dan gazon. De vuistregel “Doe maar gras” kunnen we beter vervangen door ”Doe maar kleur”.’

  Meer info

  Bron:
  PPO/BBF

  « ga terug