• Geslaagde combinatie steen en groen bij IJburg06.10.2014

  De resultaten van het natuurontwikkelingsfonds IJmeer zijn duidelijk te zien rond de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg. Met extra investeringen in goede natuurprojecten is hier een structurele verbetering voor natuur bereikt.

  Ter afsluiting van dit samenwerkingsproject is een boek samengesteld dat vorige week is aangeboden aan Dirk Sijmons, hoogleraar landschapsarchitectuur en bewoner van IJburg.

  Lijnrecht tegenover elkaar
  Ruim 17 jaar geleden stonden gemeente Amsterdam en Natuurmonumenten lijnrecht tegen over elkaar in de discussie rondom natuurbehoud bij de aanleg van IJburg. Na het referendum of er een IJburg mocht komen, is met bemiddeling en steun van de provincie Noord Holland besloten om samen extra te investeren in het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. Met de financiering uit dit fonds zijn diverse natuurprojecten rond IJburg gerealiseerd. IJburg moest te gast zijn in de natuur, want het IJmeer rondom is een Europees beschermd natuurgebied en een zeer belangrijk en aantrekkelijk gebied voor een grote diversiteit aan watervogels. Naast de verplichte compensatie hebben gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten extra geld geïnvesteerd in natuurprojecten in en om het IJmeer.

  Natuur versterkt economie
  De afgelopen jaren is samengewerkt om onder meer de waterkwaliteit en de ecologische verbindingen tussen de Vechtstreek en Waterland te versterken. Polder IJdoorn is aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels. Verder is naast de aanleg van een natuureiland onder andere ook geïnvesteerd in rietmoeraszones langs de IJdijk ter hoogte van de Baai van Ballast, Diemerpark, Bovendiep en het Zeeburgereiland. In Amsterdam-Noord heeft de natuur een flinke impuls gekregen met nieuwe ecologische oevers en verbindingen. Wandel- en fietspaden maken het gebied meer toegankelijk. Directeur van projectbureau Ijburg,  Igor Roovers, is trots: ”Hier heeft de natuur de stad ingehaald, de natuurontwikkeling is doorgegaan en de stedenbouw staat even stil.”

  Natuur is van levensbelang
  Er leven nu talloze wilde planten, bloemen, broedvogels, maar ook vos, ringslang en waterspitsmuis in de natuurgebieden van de nieuwste Amsterdamse stadswijk. Het is een plek geworden waar Amsterdammers de ruimte hebben voor wonen en recreatie. Natuur levert werkgelegenheid op, zorgt voor recreatiemogelijkheden, voor veiligheid en voor een prettig woonklimaat voor de Amsterdammers. Ook de gedeputeerde van de provincie Noord Holland, Jaap Bond, onderschrijft het belang van de uitgevoerde natuurprojecten: “Niet slechts kantoren en woningen, maar juist natuur is van levensbelang voor de economische ontwikkeling van deze metropool.”

  Exportproduct
  Hoogleraar Dirk Sijmons, was deze zomer ook curator van de Internationale Architectuur Biënnale, met als titel 'Urban bij Nature'. Hij is vanaf de start betrokken geweest bij de plannen voor deze nieuwe stadswijk. “De manier waarop IJburg uiteindelijk tot stand is gekomen, is werkelijk een exportproduct waar we ongelooflijk trots op zijn.”

  Boek ‘Geziene gast in de natuur’
  Ter afsluiting is een boek samengesteld. In dit boek ’Geziene gast in de natuur’, worden de bewogen geschiedenis, de samenwerking en de eindresultaten beschreven.  Het boek met daarin filmpjes opgenomen is digitaal beschikbaar via www.natuurmonumenten.nl/ijdoorn.

  Nieuwe fietsroute
  Er is een nieuwe fietsroute app voor op de smartphone, ook beschikbaar via de website. Deze mooie fietstocht gaat langs de belangrijkste natuurplekjes rondom IJburg. De fietser rijdt tussen stad en land, tussen drukte en stilte, tussen mens en dier. Op elke plek is een korte uitleg over de bijzondere natuur en wat hier ontwikkeld is dankzij het natuurontwikkelingsfonds IJmeer. Het is een fraaie fietstocht door polders, over dijkjes, langs water, cultuurhistorie en gezellige terrasjes.

  Bron:
  Provincie Noord-Holland / Natuurmonumenten

  « ga terug