• Geslaagde aftrap van landelijke campagne Operatie Steenbreek30.01.2015

  Afgelopen woensdag vond in Leeuwarden de landelijke aftrap van Operatie Steenbreek plaats. Naast een aantal inspirerende lezingen, werden de doelstelling en uitgangspunten van Operatie Steenbreek gepresenteerd.

  Na het welkomstwoord van Peter van Dongen, voorzitter CvB van hogeschool Van Hall Larenstein, was het woord aan wethouder Isabelle Diks van de gemeenten Leeuwarden. Zij vertelde over het effect van het biodiversiteitsplan dat de gemeente enkele jaren geleden heeft geïntroduceerd, met de bedoeling om daarmee de stad te vergroenen.

  Boost
  Diks: 'Dit plan heeft de stad een enorme boost gegeven. Kende Leeuwarden in 2011 zes initiatieven rondom de Eetbare Stad, vandaag de dag zijn dat er 65. We hebben meer dan 170 vergroende boomspiegels en we zijn een bijenroute aan het ontwikkelen die een lengte gaat krijgen van 23 kilometer.' Ook gaf Diks aan een groot voorstander van de Operatie Steenbreek - waar Leeuwarden als icoonstad bij is aangesloten -  te zijn, om daarmee de wateroverlast op een slimme manier en met behulp van bewoners te kunnen voorkomen.

  BIMBY
  Carijn Beumer van ICIS Maastricht University lichtte de BIMBY methodiek toe. BIMBY staat voor Biodiversity in My (Back) Yard. Dit is een meetinstrument voor de bijdrage van tuinen aan onder meer biodiversiteit. Met als doel een evenwicht te zoeken naar ecologie en de menselijke belangen. Waarbij BIMBY bijdraagt aan:

  1.       Beter beeld krijgen van de stedelijke, groene infrastructuur
  2.       Leren over ecosysteem diensten die via tuinen worden geleverd
  3.       Leren over de invloed die tuinen hebben op verschillende ruimtelijke schaalniveaus
  4.       Tuinen met elkaar vergelijken aan de hand van een puntensysteem
  5.       Inzicht krijgen in de manier waarop bewoners hun tuin inrichten
  6.       Inzicht krijgen in het wereldbeeld en handelingsstijl van bewoners en de invloed daarvan op hun tuin.

  Reflectie op Operatie Steenbreek
  De vraag die Hugo Gastkemper van Rioned stelde was: waarom verharden mensen hun tuin? Ook stelde hij de vraag op welke motieven je particulieren kunt bereiken om hun tuin te vergroenen. 'Om de verstening van particuliere tuinen onder de aandacht te brengen is agenderen, beantwoorden van kennisvragen en het verstrekken van basisinformatie een vereiste', aldus Gastkemper. Wout Veldstra, woordvoerder van Operatie Steenbreek, gaf ook aan dat de campagne vanaf nu met deze activiteiten aan de slag gaat.
  Stichting Rioned is een koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering. Zij bedenken onder andere innovatieve oplossingen om waterschade te beperken.

  Verschillende tuintypes
  Wie is nou de bewoner die geënthousiasmeerd moet worden om met groen in de tuin aan de slag te gaan? Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland zoomde in op de verschillende tuintypes. Zoals de eigenzinnige tuinbezitter, sociale buiten genieter, prestigieuze perfectionist, trotse tuinbezitter en de liefhebber. Belangrijke informatie voor Operatie Steenbreek voor het uitzetten van de campagne.

  Bereiken
  Waarbij de vraag is: wat wil elk type tuinbezitter en hoe kun je hem bereiken. Met deze toelichting maakte Horstra duidelijk dat er dus diverse doelgroepen zijn die ook op een verschillende manier aangesproken dienen te worden, wil de boodschap effect hebben. Uit de recente onderzoeken die Tuinbranche Nederland heeft uitgevoerd over tuinieren valt het volgende op:

  1.       Het enthousiasme voor de tuin blijft groot
  2.       Tuin, dè plek om te relaxen en te genieten
  3.       Passief tuinieren neemt toe
  4.       Aandeel groen staat onder druk
  5.       Duurzaamheid belangrijke trend

  Conclusie
  De conclusie die Horstra aan het einde uitsprak was: 'Spreek de mensen aan op hun eigen tuinbeleving. De consument wil duurzaam zijn, maar is zoekende. Hij gaat voor het gemak!'

  Doelstelling
  Wout Veldstra vatte aan het einde van het programma de dag samen. Waarbij hij de doelstelling nog eens duidelijk onder de aandacht bracht: 'Bijdrage leveren aan het vergroenen van de leef- omgeving in woongebieden en vooral aan particuliere tuinen. Dit wordt onder gedaan door middel van het ontsluiten van kennis, het bevorderen van synergie en het beïnvloeden van trends.' Waarbij de  uitgangspunten zijn:

  1.       Gemeenten bepalen zelf hun lokale aanpak
  2.       Samen met burgers, overheden, ondernemers en kennisinstellingen
  3.       Netwerk realiseren voor kennisuitwisseling, informatie en ondersteuning
  4.       Monitoring ontwikkelingen; uitwerken en toepassen methodieken
  5.       Promotie van kennis en ervaring door onderzoek, publiciteit en media

  Verhinderd
  "Helaas was professor Agnes van de Berg van de Rijksuniversiteit van Groningen verhinderd. Haar presentatie kon gelukkig worden toegelicht door de dagvoorzitter, Joop Spijker, van Alterra, Wageningen UR. In deze presentatie werd getoond dat een groene tuin een grote bijdrage levert aan het welbevinden van de mens.  Onderzoek toont aan dat hierbij vier aspecten van belang zijn. Het actief bezig zijn in de tuin helpt zeer goed als ontspanning (beter dan bijv. het lezen van een boek), uitzicht op groen en natuur biedt veel meer ontspanning dan
  uitzicht op 'grijs', de tuin biedt voor kinderen een groene speelomgeving. Onderzoek laat zien dat spelen in groen/natuur veel meer beroep doet op creativiteit dan bijv. sporten in een sporthal. Als laatste aspect dragen groene tuinen samen bij aan een groene stad of dorp. Hierdoor ontstaat een meer leefbare stad."

  Aan het einde van de dag presenteerde Roel van Dijk, sinds kort secretaris van Operatie Steenbreek en werkzaam bij Entente Florale, de website www.operatiesteenbreek.nl

  Meer informatie:

  1.       www.operatiesteenbreek.nl
  2.       BIMBY: http://carijnbeumer.wix.com/bimby#!services3/c17ca

   

  « ga terug