• Gemeente Weert zaait kleurrijke bermen in11.05.2017

  De gemeente Weert heeft gekozen voor een grotere diversiteit van planten en bloemen in de bermen. Dit heeft onder andere een positief effect op de stand van insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast krijgen de bermen een fleurig en kleurrijk karakter.

  Om dit te realiseren worden er in de bestaande grasbermen, middengeleiders en gazons stroken aangelegd met een bloemrijk mengsel. Dit sluit aan bij de actie van gratis bloemenzaad waarmee inwoners de omgeving bloemrijker kunnen maken.

  Aanpassen beheer
  Om de bloemrijke bermen in stand te houden wordt het beheer aangepast. Deze bermen en stroken worden dan 1x per jaar gemaaid, waarbij het maaisel niet direct wordt afgevoerd. Dit blijft ongeveer een week liggen. Dan kan het zaad uit de bloemen vallen en blijft in de berm achter. Zo wordt de kiem gelegd voor begroeiing in het jaar daarop.

  De in te zaaien locaties zijn:

  • Ringbaan West stroken van spoorlijn tot rotonde Keulerstraat
  • Ringbaan West stroken van rotonde Keulerstraat tot rotonde Kerkstraat
  • Ringbaan Zuid ter hoogte van Laurenburg open strookjes tussen krentenhaagjes
  • Sint Maartenslaan tussenberm platanen
  • Sint Maartenslaan strook tussen voetpad en spoorlijn
  • Sint Maartenslaan/Sint Paulusstraat borderstrook en voorzijde keermuur
  • Graafschap Hornelaan berm van Overweertstraat tot viaduct Ringbaan Oost
  • Graafschap Hornelaan bouwkavel nabij gemeentewerf
  • Stadspark strookjes langs gracht en een grasstrook
  • Molenakkerplein talud (kunstwerk) nabij Jan Linders
  • Eindhovenseweg middenberm tussen turborotonde en Stadsbrug
  • Maaseikerweg/Dijkerstraat (Heiligenbosje)
  • Maaseikerweg borderstrook Onze Lieve Vrouwestraat
  • Beatrixlaan diverse stroken
  • Roermondseweg grasveld rondom carnavalsmonument

  Bron:
  Gemeente Weert

  « ga terug