• Gemeente Hilversum gaat biodiversiteit stimuleren14.01.2014

  De gemeente Hilversum gaat de natuur in Hilversum Zuid verbeteren. Ze heeft een plan opgesteld om onder meer de biodiversiteit te verbeteren, ecologische verbindingen te realiseren, de natuur de ruimte te geven.

  Ook wil de gemeente een bos te ontwikkelen met inheemse soorten en het beheer van deze natuur langdurig te kunnen beheren binnen budget. Om dit te realiseren wordt het aantal type natuur en bos teruggebracht. Op deze manier kan beter worden aangesloten op de oorspronkelijke vegetatie in het gebied en krijgen bijzondere dieren meer ontwikkelingskansen.

  Bomenkap
  Voor deze natuurverbetering en een verantwoord bosbeheer moeten bomen gekapt worden. Een deel van de bomen is al dood. Ook wordt de uitheemse soort de Amerikaanse vogelkers weggehaald. Het gaat om 1721 bomen waarvan 1202 vergunningplichtig.

  Structuurvisie Hilversum 2030 en Groenbeleidsplan
  De plannen ter verbetering van de groenstructuur vloeien voort uit de Structuurvisie Hilversum 2030 en het Groenbeleidsplan. Ook in het kader van de luchtvaartwetgeving is het noodzakelijk een natuurbeheerplan voor Hilversum Zuid te hebben en uit te voeren.

  Landgoed Zonnestraal
  Ook Landgoed Zonnestraal werkt aan het verbeteren van de natuur in Hilversum Zuid. Zij heeft een landschapsplan opgesteld dat op eigen terrein onder meer het oorspronkelijke landschap en vegetatie rondom het Duikerensemble hersteld.

  Bron:
  Gemeente Hilversum

  « ga terug