• Gemeente Dalfsen wint themacertificaat Groen en Gezondheid26.09.2013

  Het bestuur van Entente Florale Nederland kent, op aanbeveling van het speciale themajury comité met medewerking van de werkgroep Groen en Gezondheid van de GGD, de gemeente Dalfsen het Thema Certificaat Groen en Gezondheid toe. Dit op grond van hun inzicht in de reikwijdte van de gezondheidseffecten van groen voor haar inwoners.

  De gemeente Dalfsen laat dit blijken door bij hun groenprojecten niet alleen in te zetten op bewegingsbevordering, maar ook op onder andere beleving, sociale aspecten en de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden groene beleidsplannen in samenspraak met bewoners gemaakt, en bij de planopzet van een nieuwe wijk is er veel aandacht voor groene inrichting, ruimte om te ontmoeten en te spelen. Ten slotte blijkt uit de jurybezoeken dat de mooie woorden ook in mooie daden zijn omgezet.

  Gemeenten enthousiasmeren
  Entente Florale heeft zich als doel gesteld om in de komende jaren de maatschappelijke themacertificaten uit te breiden met actuele onderwerpen om zo, met de huidige certificaten, te komen tot vitale groene woon- en werkomgevingen. Voorbeelden uit de Nederlandse gemeenten worden via deze themacertificaten voor het voetlicht gebracht. Dit heeft als doel andere gemeenten te enthousiasmeren en inspireren. Voor de beoordeling van de prestaties op het gebied van deze thema’s zijn naast de Entente Florale jury, voor elk thema een apart jurycomité ingesteld. Met deskundigen vanuit:
  -  GGD-werkgroep Groen en Gezondheid (voor het thema Groen en Gezondheid),
  -  TEEB Stad project (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), voor het thema Groen en Economie
  - Groen en Bewonersparticipatie vanuit  een werkgroep deskundigen op het gebied van bewonersparticipatie, met medewerking van Stadswerk,  Groei&Bloei en IVN. 

   

  « ga terug