• Gemeente Apeldoorn brengt beschermde diersoorten in kaart15.05.2018

  Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de gemeente. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.

  De gemeente Apeldoorn laat, samen met drie woningcorporaties, de hele gemeente onderzoeken op het voorkomen van huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en steenmarters. Het onderzoek vindt plaats omdat de gemeente het belangrijk vindt om de natuur en biodiversiteit in onze groene gemeente zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast is het onderzoek nodig omdat bij bouw, sloop- en renovatieprojecten,  je deze soorten volgens de Wet natuurbescherming niet mag verstoren. En als je weet waar soorten voorkomen, dan kun je hier van tevoren al rekening mee houden.

  Ad-hoc
  Tot nu toe stelde de gemeente bij bouwprojecten wel de eis dat bekeken werd of er op de locatie beschermde soorten aanwezig waren, maar vonden ecologische onderzoeken meer ad-hoc plaats. Met dit omvangrijke onderzoek wordt in één keer voor de hele gemeente de aanwezigheid van beschermde diersoorten in kaart gebracht. Dit levert de gemeente informatie op die nodig is om soorten nog beter te kunnen beschermen.

  Soortmanagementplan
  Het onderzoek zal meerdere jaren lopen en wordt uitgevoerd door de ecologen van Regelink Ecologie & Landschap en Arcadis. De resultaten van het onderzoek zijn de basis voor een nieuw op te stellen soortmanagementplan. Het soortmanagementplan zal niet alleen inzicht geven in hoe het nu gaat met de soorten. Er staat ook in wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.

  Het onderzoek in 2018 is de nulmeting om te bepalen hoe het nu gaat met de beschermde soorten binnen de gemeente. Na de nulmeting wordt het soortmanagementplan opgesteld en onderdeel van dit plan is dat de onderzochte soorten daarna nog tien jaar lang gemonitord zullen worden.

  Bron:
  Gemeente Apeldoorn

  « ga terug