• Fracties Amstelveen vragen wederom om meer verticaal groen12.12.2013

  In de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen is een motie ingediend  waarin er bij B&W op wordt aangedrongen groene gevels in de stad aan te leggen. Deze keer kwam de motie van van D66, Burgerbelangen (BBA) en GroenLinks.

  Ruim twee jaar geleden werd in de gemeenteraad van Amstelveen een motie aangenomen om verticaal groen te realiseren bij gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente. Nadat allerlei andere pogingen waren gedaan, krijgt nu uiteindelijk de internationale school, met subsidie van de gemeente, een groene gevel. “Een eerste stap in de goede richting”, vindt Linda Roos van BBA. Maar er moet volgens haar meer gebeuren. Die mening deelt D66-fractievoorzitter Maaike Veeningen. Zij wijst er op dat verticaal groen niet alleen het groene karakter van Amstelveen versterkt, maar ook de waarde van de woningen verhoogt.

  Leegstand terugdringen
  BBA, D66 en GroenLinks denken dat meer verticaal groen mogelijk is. Bijvoorbeeld kunnen leegstaande kantoren er aantrekkelijker door worden gemaakt voor nieuwe huurders, menen zij. De gemeente moet de bestaande landelijke subsidieregelingen actiever onder de aandacht brengen van bedrijven, zeggen de fracties.  “Door dat te doen slaan we twee vliegen in één klap”, zegt fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks. “We maken Amstelveen groener en dringen de leegstand van kantoren terug”.

  Bron:
  amstelveen.blog.nl

  « ga terug