• Excursie naar klimaatactieve stad Enschede12.04.2017

  Datum: 20 april
  Onderwerp: Hoe heeft Enschede haar stedelijk gebied klimaat adaptief ingericht?

  Hoe ga je om met de kansen die klimaatverandering biedt? De gemeente Enschede laat dit op 20 april tijdens de excursie ‘Klimaatactieve stad Enschede’ zien.

  De Enschedese aanpak ziet er als volgt uit:
  * Daar waar ’t kan is het regenwater afgekoppeld van het gemengde riool.
  * De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water zichtbaar te maken.
  * Regenwater dat valt tijdens extreme buien wordt zoveel mogelijk opgevangen in nieuwe blauwe aders en geborgen op plekken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het openbaar groen.
  * Bij warme perioden wordt het opgevangen regenwater gebruikt om de stad te verkoelen.
  * Bomen zijn de airco’s van de stad. Door deze eigenschap kunnen ze de temperatuur in de stad verlagen en daarom gaat Enschede ze aanplanten.
  * Het beperken van de gevolgen van het urban heat island effect: het terugdringen van de verhoogde temperatuur in het stenen stadscentrum door stromend water en aanwezigheid van groen.

  Excursie
  Om met eigen ogen te zien hoe Enschede vorm geeft aan deze aanpak, bezoeken we tijdens de excursie onderstaande projecten:
  De Roombeek. De beek is na de vuurwerkramp weer hersteld. Naast dat dit er mooi uitziet, is het ook zeer functioneel als het gaat om de opvang van overtollige neerslag.
  * Het groen dak van winkelcentrum Miro. 
  * Wadi oud en nieuw, Zwerink (20 jaar oud) en Bijvank (nieuw)
  Stadsbeek. Met de stadsbeek investeert Enschede in een oplossing die bestendig is tegen klimaatverandering.
  Kristalbad. In Enschede en Hengelo is weinig ruimte om overtollig regenwater te bergen. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen beide steden en bij hevige regenval loopt het water te snel naar Hengelo. Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water tijdelijk worden opgevangen. Het Kristalbad biedt ruimte voor 187.000 kubieke meter water. 

  Programma (concept)
  * 10.00 uur: Inloop
  * 10.30 – 11.00: Algemene inleiding door de gemeente Enschede over de klimaatactieve stad;
  * 11.00 – 11.45: Toelichting over groen blauwe adaptatiemaatregelen die genomen kunnen worden om de effecten van klimaatverandering te verminderen;
  * 11.45 – 12.30: Pauze en lunch
  * 12.30 – 16.00: Bezoek aan bovenstaande projecten bekijken. Bij de projecten geeft de gemeente Enschede een toelichting. De verplaatsing naar de diverse projecten vindt plaats per bus;
  * 16.00: Afsluiting

  Vragen die centraal staan:
  *  Wat kunnen Nederlandse gemeenten leren van Enschede als het gaat om het duurzaam en klimaatbestendig inrichten met groenblauwe maatregelen?
  * Maak je met groen blauwe maatregelen hét verschil als het gaat om klimaatadaptatie?
  * Hoe klimaatbestendig zijn de projecten ingericht? En hoe onderscheiden de projecten zich daarin t.o.v. andere Nederlandse voorbeelden?
  * Zijn er nieuwe coalities gevormd bij de projecten die bezocht worden, tussen bewoners, maar ook met verzekeraar, gemeenten, bedrijfsleven? Zo ja hoe? en zo nee, wat zijn eventuele mogelijkheden?

  Aanmelden
  Maximaal aantal deelnemers is 20. Interesse? Wees er snel bij! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 06 41421079. Kosten: 350 ,- excl. btw (inclusief lunch). Locatie: Prismare Enschede.


  Foto:
  Waterschap Vechtstromen

   

  « ga terug