• Even niet maaien helpt insecten05.07.2018

  Sinds de jaren ’80 beheert ’s-Hertogenbosch haar  bermen ecologisch. Dat betekent dat  de gemeente bermen maait in het voorjaar en daarna pas weer in september. En precies in deze tijd van droogte, het heeft al even niet meer geregend en ook de komende weken blijft het nog droog, is dit belangrijk voor insecten.

  In periodes van droogte zijn planten namelijk zuinig met hun nectar. Dat betekent dat bijvoorbeeld vlinders en bijen de nectar ‘tot de laatste druppel’ nodig hebben. En ook zitten insecten in deze tijd langer en vaker in tuinen. De gemeente kiest er daarom voor de bermen juist nu te laten bloeien waar mogelijk, ook gezien de verkeersveiligheid.

  Gefaseerd maaien
  Bermen liggen in de gemeente voor 43% binnen de bebouwde kom en ongeveer 57% ligt erbuiten. Een groot deel van de bermen, namelijk 33%, worden sowieso alleen maar in september gemaaid. Ook kiest ‘s-Hertogenbosch ervoor bermen in twee delen te maaien. Een strook van één meter langs de weg wordt twee keer per jaar gemaaid, en het deel verder van de weg alleen in september. Ook dan blijft er een groot deel van de berm staan voor insecten en vlinders tot september.

  Klimaatverandering
  Door de verandering van het klimaat krijgen we meer te maken met periodes van droogte. Als het regent, regent het vaak relatief kort en hevig. Dit betekent iets voor hoe we omgaan met de inrichting van de openbare ruimte. Groene daken, open voegen tussen stenen en waar mogelijk aanleg van groen helpt bij het snel kunnen wegzakken van een grote hoeveelheid regenwater. De keuze om zo min mogelijk te maaien helpt insecten in tijden van droogte.

  Bron:
  ‘s-Hertogenbosch

  « ga terug