• Europese uitwisseling over de waarde van groen in de stad22.04.2015

  Amersfoort neemt deel aan de slotconferentie van het project VALUE+, dat deze week plaatsvindt in Luik (België). Amersfoort is een van de partners in een Europees project van vier jaar. Binnen het project kregen deelnemers subsidie om te investeren in groen.

  Ook hebben ze geëxperimenteerd met community engagement: op verschillende manieren betrekken van de bewoners en andere partijen bij groen-ontwikkeling. Tijdens de slotconferentie delen de 12 deelnemende organisaties uit Nederland, België, Engeland en Duitsland hun kennis en ervaring. Er is ook een ambtelijke delegatie uit Amersfoort aanwezig.

  Projecten
  Projecten waarmee Amersfoort heeft deelgenomen aan het VALUE+-programma zijn Park Randenbroek en Elisabeth Groen. Een deel van deze projecten is met de Europese subsidie gefinancierd. Ook heeft de gemeente dankzij de Europese steun kunnen experimenteren met verschillende manieren van participatie.

  Goede betrokkenheid
  De deelnemende organisaties ondertekenen op 22 april een verklaring, waarin ze het belang onderstrepen van een goede betrokkenheid van de bewoners bij groene plannen. Vooral het betrekken van groepen die minder gemakkelijk te bereiken zijn, kan soms wat extra moeite kosten. Net als alle andere partners, maakt Amersfoort zich er sterk voor om iedereen die dat wil, mee te laten denken over groen in de stad.

  Meer informatie over VALUE+

  Bron:
  Gemeente Amersfoort

  « ga terug