• Entente Florale informeert lokale politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen over waarden van groen17.07.2013

  Stichting Entente Florale Nederland gaat politieke partijen informeren over het belang van groen voor de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet zij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in het programma De Vitale Groene Stad. Deze activiteit sluit aan op het jaarprogramma ‘Groen, het kapitaal voor de gemeenten en hun inwoners’ van het ministerie van Economische Zaken, Platform 31, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Entente Florale.

  Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en tot die tijd worden de politieke partijen op lokaal niveau van informatie voorzien over de economische en maatschappelijke waarde van groen. Het doel is dat de partijen geïnspireerd raken om deze kennis onder meer te verwerken in hun partijprogramma’s. Vier jaar geleden was het ‘groen’ goed vertegenwoordigd in de partijprogramma’s. Uit onderzoek van Alterra bleek namelijk dat 85 procent van alle programma's een hoofdstuk over ‘groen’ hadden opgenomen.

  TEEB Stad
  Actuele informatie over het onderzoek ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) zal leidend zijn in de kennisverspreiding. De communicatiekanalen van De Vitale Groene Stad worden hiervoor ingezet, bestaande uit: website met actuele berichten en dossier met achtergrondinformatie, digitale nieuwsbrief, twitter, het magazine De Vitale Groene Stad en de publicatie TEEB Stad. Daarnaast zal er een aansprekende poster worden gemaakt die breed verspreid wordt waar zowel de politiek als de kiezer door geïnspireerd raken. Op de Nationale Groendag - die op 25 september in Apeldoorn plaatsvindt - worden in dit kader aansprekende lezingen en workshops gegeven voor politiek, bestuur, uitvoerders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een optimale gelegenheid om juist op deze groendag informatie te vergaren voor politiek en bestuur om de waarden van groen te willen implementeren in het beleid voor de komende jaren.

  Burger
  Naast de lokale politieke partijen wordt ook de kiezer geïnformeerd over het belang van groen voor zijn woon- en werkomgeving. Met als doel dat hij zijn stem uitbrengt op een partij die de groene verduurzaming van zijn omgeving van groot belang vindt. Dit zal gebeuren via de zogenoemde redactionele pagina’s voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen.

  Acutele berichten
  In het digitale dossier treft u relevante informatie aan die u kunt gebruiken bij het opstellen van de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen.

  « ga terug