• Entente Florale heeft politiek jaar lang geïnformeerd over het belang van groen 18.03.2014

  Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden over groen, natuur en landschap. In de programma’s van veel politieke partijen neemt groen daarom een prominente plek in. Veel partijen zijn ervan overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale economie.

  Bijna een jaar lang – van mei 2013 tot en met maart van dit jaar - heeft Entente Florale via haar platform de Vitale Groene Stad de lokale en landelijke politieke partijen geïnformeerd over het belang van een groene, gezonde woon- en werkomgeving.

  Grote waarde voor leefbare gemeenten
  Door de vele activiteiten die er in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, zijn politici goed geïnformeerd over de waarde van groen. Roel van Dijk van Entente Florale zegt daarover: “Bijna een jaar lang hebben we de politici van de lokale partijen van informatie voorzien over het belang van groen. Opvallend is dat veel partijen het groen hebben opgenomen in hun programma’s. Ieder vanuit hun eigen standpunt. Ondanks de grote bezuinigingsopgave die de gemeenten de komende jaren te doorstaan hebben, geven veel partijen aan voor het groen te willen gaan, omdat zij inzien dat het groen een ongekende hoge waarde heeft voor een leefbare gemeente.” Een opvallende gemene deler in de vele verkiezingsprogramma’s is volgens Van Dijk dat veel partijen burgers nauw willen betrekken bij de aanleg en onderhoud van groen. De ene partij motiveert dit vanuit het belang voor de sociale cohesie en de andere partij ziet direct voordelen op het onderhoudsbudget.

  Onderzoek Alterra
  Recent onderzoek laat nu zien dat dit jaar 79 procent van de politieke partijen een of andere vorm van beleid ten aanzien van groen in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Dit blijkt uit de analyse van Alterra hierover. In 2010 was dat nog 85 procent. “Die achteruitgang komt voor een groot deel voor rekening van de lokale partijen,” zegt Alterra-onderzoeker Peter Visschedijk. “Deze partijen hebben vaak een zeer beknopt programma, met alleen enkele hoofdpunten.” Maar ook het aantal landelijke partijen dat groen niet meer noemt is gestegen ten opzichte van 2010.

  Vervolgactiviteiten
  Vervolgstap is het inventariseren hoe het groen ook daadwerkelijk is opgenomen in de collegeprogramma's. Van Dijk: “Vermelden in de partijprogramma’s is een, maar het verwezenlijken van de ideeën en plannen is twee en daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten”.

  De volgende activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen zijn door Entente Florale uitgevoerd:

  1. Plaatsen van plusminus 150 nieuwsberichten met praktische informatie voor de politieke partijen. Deze berichten zijn samengevoegd in het dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

  2. Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief verstuurd met relevante info. Deze nieuwsbrief is onder andere verstuurd naar de mailadressen van de politici die actief zijn op gemeentelijk niveau;

  3. Vitale Groene Stad heeft vanaf mei 2013 een groot netwerk opgebouwd via Twitter met politici vanuit de gemeentelijke, provinciale en landelijke  politiek van de diverse partijen;

  4. Artikelen over het belang van groen in het magazine de Vitale Groene Stad zijn onder andere naar de postadressen van de secretariaten van de politieke partijen gestuurd;

  5. In samenwerking met VNG, Platform31, ministerie van EZ en Entente Florale is poster ‘Groen het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners’ gemaakt. Deze poster laat op een ludieke en aansprekende wijze zien wat de baten van groen zijn voor het stedelijk gebied. De poster is op de Nationale Groendag 2013 gepresenteerd. Ook op andere bijeenkomsten werd de poster verspreid. Daarna is hij veelvuldig opgevraagd  en is hij meegestuurd met het magazine de Vitale Groene Stad in een oplage van circa 10.000 stuks, waaronder naar de lokale politieke partijen;

  6. In januari, februari en maart van dit jaar zijn er in totaal vier redactionele pagina’s gemaakt. Deze pagina is breed verspreid naar onder andere de huis-aan-huisbladen, (vak)pers, lokale politieke partijen en bedrijfsleven. Ook hebben zo’n 4.000 basisscholen deze pagina ontvangen.
  7. Grote afsluiter van de campagne van Entente Florale was het Jeugd Groen Debat dat in samenwerking met de Boomfeestdag op 12 maart in Park Lingezegen plaatsvond onder leiding van het Nederlands Debat Instituut. Kinderen gingen met politici uit de Tweede Kamer en gemeenten ( Nijmegen, Overbetuwe, Arnhem) in debat. Tweede Kamerleden die deelnamen aan het debat waren Bram Ojik (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Norbert Klein (50PLUS), Rudmer Heerema (VVD), Sjoera Dikkers (PvdA),  Eric Smaling (SP), en Stientje van Velthoven (D66). 
  « ga terug