• Enschede stimuleert stadslandbouw 20.05.2014

  De Enschedese coalitiepartijen D66, Burgerbelangen Enschede, CDA, VVD en ChristenUnie hebben vorige week hun coalitieakkoord Duurzaam, samen, sterker! gepresenteerd. Een van de concrete punten uit het akkoord is het stimuleren van stadslandbouw.

  De nieuwe coalitie geeft aan dat Enschede een stad in het groen is met een prachtig buitengebied en dat tot in het stedelijk hart een ruime invulling aan het openbaar groen geeft. "De openbare ruimte in de leefbare wijken, de dorpskernen en de aantrekkelijke binnenstad vormen samen het visitekaartje."

  Kwaliteit behouden
  “Om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden zal de gemeente Enschede ook de komende jaren Schoon – Heel – Veilig als basisniveau hanteren. Voor het centrum geldt het niveau Hoog. Uitgangspunt voor onze stedelijke ontwikkeling is de compacte stad.”

  Stadslandbouw en groenbeheer
  Het college start met een pilot, waarbij het totale onderhoud bij de inwoners van een wijk wordt gelegd. “Door lokale initiatieven van stadslandbouw te stimuleren kan groenbeheer en onderhoud van wijken en dorpen ook meer in handen komen van actieve bewoners.” Daar waar mogelijk is, is  het college voornemens reststroken openbaar groen te verkopen of wordt het aangeboden voor tijdelijk gebruik.

  College
  Bekijk hier de wethouders en portefeuilles van de gemeente Enschede »

  Bron:
  Coalitieakkoord Duurzaam, samen, sterker!

   

  « ga terug