• Eindhoven groener; enkel verharden waar nodig19.11.2014

  Het stedelijk gebied is in toenemende mate versteend. Grote delen van de openbare ruimte, vrijwel alle daken en ook steeds meer particuliere tuinen zijn verhard. Zo is Eindhoven een uitgestrekt, grotendeels verhard gebied geworden. Omdat het groen in de stad letterlijk terrein verliest, komen de nadelige gevolgen van verharding steeds meer tot uiting.

  Diverse redenen zijn er dan ook om overbodige verhardingen te vervangen door groen en zo min mogelijk groen om te vormen naar verhardingen. In de gemeentelijke uitgave ‘Eindhoven Groener, enkel verharden waar nodig’ zijn deze redenen te lezen.

  Kosten en baten
  Ook wordt in deze uitgave aandacht besteed aan de indirecte kosten en baten. Zo staat er omschreven dat verhardingen naast de directe kosten ook maatschappelijke lasten hebben die veel lastiger zijn te relateren en expliciet te maken zijn. Toch is aangetoond dat meer groen in de stad – en daarmee minder verharding – ervoor zorgt dat de indirecte lasten niet te hoeven worden opgebracht en dat de baten stijgen. Zo kan groen op een aantal posten aanzienlijke voordelen opleveren voor de burger van Eindhoven. Meer informatie is te lezen in ‘Eindhoven Groener, enkel verharden waar nodig’.

  Bron:
  Eindhoven Groener, enkel verharden waar nodig

   

   

   

  « ga terug