• Eerste nummer Vitale Groene Stad verzonden06.09.2013

  Deze week is het eerste nummer van het magazine de Vitale Groene Stad verstuurd.

  Het doel van het magazine is het tot stand brengen van de samenwerking, kennisdeling en netwerken tussen de wereld van de stedelijke ontwikkeling en de groene sector.

  In dit eerste nummer wordt onder meer aandacht besteed aan:

  - Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken schrijft in het voorwoord dat de overheid niet alleen verantwoordelijk is voor de investeringskosten in groen, maar zeker ook degenen die daar profijt van hebben;

  - De TEEB-aanpak laat zien dat investeren in groen niet alleen geld kost, maar ook (meer) geld oplevert. Een dankbaar thema in verkiezingstijd;

  - Dak- en gevelgroen draagt bij aan een leefbare stad, maar hoe brengen we het nu in de praktijk? Dit onderwerp stond centraal tijdens het rondetafelgesprek van ‘de Zinderde Zomerweken’ dat georganiseerd werd door Elba Media in samenwerking met Groenkeur;

  - Welke bijdrage de toepassing van dak- en gevelgroen kan leveren aan de realisatie van groene diensten voor steden, ook in vergelijking met andere typen groen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken analyseerde Praktijkonderzoek Plant & Omgeving de literatuur op dit gebied;

  - Met de komst van de Floriade zet Almere nog nadrukkelijker in op groen, met de campagne Growing Green Cities wil de gemeente dit verder uitdragen;

  - Gemeente Weert heeft de doelstelling om in vijftien jaar tijd drieduizend bomen te planten door particulieren in hun voortuinen;

  - Geld besparen met beplanten op eindbeeld, het kan. Rijkswaterstaat liet onderzoek uitvoeren naar de zogenoemde Integrale Beplantingsmethode Ruyten;

  - Rob van Kalmthout, Commercieel Manager van Heijmans Vastgoed, geeft zijn visie op de cultuurverandering binnen de vastgoedwereld.

  Bedrijfsleven
  Het magazine biedt het bedrijfsleven tal van mogelijkheden om te participeren in de Vitale Groene Stad. Naast het plaatsen van advertenties is het mogelijk om producten of projecten aan te dragen voor de productenpagina. Ook is het mogelijk dat een project uitvoerig wordt beschreven waarbij de opdrachtgever zijn visie daarover toont. Meer informatie hierover is te verkrijgen via:

  ELBA MEDIA

  Philip de Vreeze

  t: 033 - 87 00 100

  e: p.devreeze@elbamedia.nl

  ENTENTE FLORALE

  Roel van Dijk

  t: 0172 - 23 62 69

  e: rvdijk@ententeflorale.nl

  Samenwerking
  Het magazine de Vitale Groene Stad wordt uitgegeven door Elba Media en Entente Florale Nederland.

  « ga terug