• Ecologische verbindingszone helpt tegen wateroverlast05.12.2017

  Er is een zogenoemde ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Oude Leij in Noord-Brabant aangelegd. En de beek is hersteld. De zone is belangrijk voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren. Het helpt ook om wateroverlast tegen te gaan.

  De aanleg van de zone is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Tilburg en Goirle en TWM Gronden B.V. Ecologische verbindingszones zorgen dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden.

  Flauwer maken
  Wethouder Mario Jacobs: "Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Door het flauwer maken van de beek kunnen meer diersoorten zich voortbewegen en voortplanten en zich makkelijker verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. In de Oude Leij hebben vissen nu vrije doorgang doordat de stuw is verwijderd".

  Meanderen
  Het waterschap heeft de stuw verwijderd in de Oude Leij en de oevers afgegraven en flauwer gemaakt. Ook is het landschappelijke karakter van de beek teruggebracht door deze te laten meanderen. Door het afgraven van de oevers is de beek groter geworden. Hierdoor kan de beek meer water bevatten als er in relatief korte tijd een grote hoeveelheid water moet worden afgevoerd. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd.

  Grondruil
  De gronden die zijn ingericht, zijn verworven door aankoop en grondruil. Samen met TWM gronden en een agrariër is zo een mooie samenwerking ontstaan rondom het realiseren van een ecologische verbindingszone die onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. In 2018 wordt op grondgebied van de gemeente Goirle in samenwerking met een particuliere grondeigenaar EVZ Landgoed Leijvennen gerealiseerd als particulier initiatief.

  Waterschap Brabantse Delta heeft onder meer als taak om te zorgen voor ecologische verbindingszones en beken te herstellen. De zone die nu is aangelegd verbindt de Rillaersebaan, Tilburgseweg en het Bels spoorlijntje en is in totaal 500 m lang. De Oude Leij vormt de grens tussen de gemeenten Tilburg en Goirle. De inrichting vond plaats aan de oostkant van de beek, op grondgebied van gemeente Tilburg. De komende jaren werkt het waterschap met de gemeente Tilburg verder aan beekherstel van de Oude Leij en de realisatie van meerdere EVZ’s. Ook langs de Groote en Hultense Leij wordt een EVZ gerealiseerd.

  Subsidie
  De inrichting van de EVZ is financieel mogelijk gemaakt door GOB-subsidie (Groen Ontwikkelfonds Brabant) en bijdragen van de gemeenten Tilburg en Goirle.

  Bron:
  Gemeente Tilburg

   

  « ga terug