• Den Haag investeert 10 miljoen euro in groen en de openbare ruimte28.11.2013

  De gemeente Den Haag gaat tien miljoen euro investeren in groen en de openbare ruimte in de Internationale Zone. De buurt rond het Gemeentemuseum, de Haagse Beek en de groene gordel tussen park Zorgvliet en Klein Zwitserland worden de komende tijd aangepakt. Dat staat in de Gebiedsvisie Internationale Zone.

  Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur, Binnenstad, Internationaal): "De Gebiedsvisie Internationale Zone is na gesprekken met bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Het concept wat nu voorligt, schetst de ambities die we hebben om de Internationale Zone, het hart van de internationale stad van vrede en recht, groener en mooier te maken. Zo gaan we een archipel van binnenduinparken creëren om  ervoor te zorgen dat de parken en bossen in het gebied beter met elkaar verbonden worden.

  Inbreng
  Vanaf vandaag kan iedereen in de stad zich uitspreken over de visie. Ook zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden waar iedereen zijn of haar punten kan inbrengen. In februari 2014 wordt dan, mede op basis van hetgeen uit de consultatierondes gekomen is, de definitieve gebiedsvisie vastgesteld door het college."

  Interessant om in te investeren
  De gebiedsvisie is een actualisering van de Nota van Uitgangspunten Internationale Zone die in 2009 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De investeringen die de gemeente doet in het groen en de openbare ruimte zijn er op gericht om een woon-, werk- en leefklimaat te creëren dat het voor zowel de markt als bewoners interessant maakt om in de Internationale Zone te investeren. De gemeente kan hier faciliterend optreden. Daarnaast investeert de gemeente in de verbetering van de bereikbaarheid. Zo komen er snelle fietsroutes en gaan er vanaf volgend jaar nieuwe trams rijden. Ook wordt het voor voetgangers makkelijker om de prof. B.M. Teldersweg over te steken.

  Bron:
  Gemeente Den Haag

  « ga terug