• De groene stad als gezonde leefstijl08.11.2013

  In de hedendaagse maatschappij wordt de waarde van het groen herontdekt. Steden blijken gevoelige systemen te zijn voor extreme weersomstandigheden als hitte en wateroverlast.

  Warmte blijft in de stad hangen: vooral ‘s nachts koelen steden minder snel af dan hun omgeving. Dit fenomeen, waarbij de stad gezien wordt hitte eiland vormt al enige jaren onderwerp van onderzoek. Daarnaast is de huidige inrichting van de stad te weinig stimulerend voor de gezondheid van haar bewoners. Welvaartsziektes als stress, obesitas en aandoeningen aan de luchtwegen ontstaan mede door prestatiedruk en weinig bewegen.

  Beter benutten
  Er liggen kansen op straat, bij iedereen om de hoek. Want de openbare ruimte kan helend werken: groen werkt ontstressend, nodigt uit tot sport, spel en bewegen, en groen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de stad. Hoe kunnen we dat beter
  benutten?

  Dwarsverbanden
  Steeds meer onderzoeken tonen aan dat de maatschappelijke baten van groen de kosten ruimschoots overstijgen, vooral wanneer groen wordt ingezet als preventieve gezondheidszorg en bijdraagt aan klimaatbestendige steden. Architectuurcentrum Aorta heeft geconstateerd dat de dwarsverbanden tussen deze onderzoeken en de daadwerkelijke vormgeving en inrichting van het stedelijk gebied onvoldoende aanwezig is.

  Serie activiteiten
  Aorta start een serie activiteiten over dit onderwerp en trapt af met twee lezingen, met ruimte voor vragen, over de relatie tussen groen, gezondheid en de openbare ruimte. Op 11 november presenteert als eerste Jolanda Maas haar onderzoek waaruit blijkt dat groen in de wijk echt bijdraagt aan de gezondheid. Menno Moerman zal daarna ingaan op de mogelijkheden om mensen tot meer bewegen te stimuleren in het ontwerp van een wijk of buurt.

  Op 25 november geeft Wiebke Klemm een lezing over haar onderzoek naar Urban City Heat in twee Utrechtse wijken.

  Datum:  Maandag 11 november 2013
  Aanvang: 20.00 uur (duur ca 2 uur)
  Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (Torenzaal), Domplein 4, Utrecht
  Toegang: 9,50 euro per persoon (8,50 euro voor studenten, houders U-pas, 65+, CJP en Vrienden van Aorta)
  Reserveren: via aorta@aorta.nu of 030-2321686

  Datum:  Maandag 25 november 2013
  Aanvang: 19.30 uur (duur ca 2 uur)
  Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (Torenzaal), Domplein 4, Utrecht
  Toegang: 9,50 euro per persoon (8,50 euro voor studenten, houders U-pas, 65+, CJP en Vrienden van Aorta)
  Reserveren: via aorta@aorta.nu of 030-2321686

  Doel
  Het onderzoeksprogramma heeft als doel tot een samenhangende visie en ruimtelijk vertaling te komen van de waarde van groen voor het stedelijk gebied. Hiervoor analyseren we de relatie tussen stad, groen en gezondheid en doen we ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke ontwerpprincipes voor het verduurzamen en vergroenen van de stad, gekoppeld aan maatschappelijke kosten en baten (nieuwe verdienmodellen). Het ontwerpend onderzoek wordt ingevuld aan de hand van concrete cases in Utrecht en uitgewerkt op het niveau van de buurt, straat en plein.

  Het programma wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Creatieve Industrie en de Inbo Foundation.

  « ga terug