• D66 Zoetermeer wil meer openbaar groen29.01.2014

  D66 Zoetermeer vindt het groen in de wijken en buurten en de natuur in de directe omgeving heel belangrijk voor het woon– en leefgenot van de inwoners. De partij wil dan ook dat het openbaar groen behouden blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid. Ook de biodiversiteit van de natuur moeten worden nagestreefd.

  Dit staat geschreven in het verkiezingsprogramma D66 Zoetermeer 2014 -2018.

  Concrete punten van D66 Zoetermeer zijn:

  Groen in de stad, buurt en wijk

  1. Het groen in de buurten behouden en versterken. Een harmonieus samenleven met een biodiverse natuur. En meer ‘woeste’ en onderhoudsarme groene speelplekken in de buurten voor kinderen.

  2. Méér openbaar groen in beheer en/of bezit van bewoners, met eigen keuze voor mensen qua inrichting, onderhoud en beheer. Wel onder de voorwaarde dat het groen niet aan het zicht van omwonenden onttrokken wordt noch onttrokken wordt aan de openbare ruimte.

   3. Meer groen op straatniveau daar waar het kan en wenselijk is. Vaak is er een spanningsveld tussen de behoefte aan groen en voldoende parkeerplaatsen in de woonwijken. Het verharde ‘grasparkeren’ kan hierin een uitkomst bieden. Ook kunnen wijkbewoners aan de gewenste groene uitstraling bijdragen door houten schuttingen te vervangen door groene hagen of te laten begroeien. Ook gevels zijn groen aan te kleden van simpel klimop tot complete groensystemen.

  Groene stadsrand

   4. Natuur– en recreatiegebieden aan de randen van de stad waarborgen en zo mogelijk uitbreiden voor natuur en recreatie dichtbij huis.

   5. In de buitengebieden, zoals het Land van Wijk & Wouden, Bentwoud en Balijbos, de natuurlijke kracht & biodiversiteit bevorderen.

   6. Stimuleren van de aanleg van een uitnodigend recreatief fietspadennet in de groene omgeving van Zoetermeer. De ambitie hebben om in de top 3 van beste fietssteden te komen en te blijven.

  7. Groene aders verbinden de woonwijken met de rand van de stad en de groene ommelanden. In de wijk Noordhove bevindt zich een groene reserveringszone voor Randstadrail richting Leiden. Bij herbestemming dient de beleving van deze groene loper zoveel mogelijk in tact te blijven.

  8. Een rondloop rond het groene gebied van de Noord–Aa wordt aan de zuidkant van deze plas geblokkeerd door de Broekwegwetering die diep doorsteekt in de wijk De Leyens. Alweer vele jaren terug was er gedurende de zomer een voetgangerspont bemand door de scouting. Het wordt tijd voor een goede verbinding via een fiets/wandelbrug of pont (Curaçaose bootjesbrug).

  Groen en cultureel-historische omgeving

  9. Natuur en groen langs cultuur–historische linten zoals Voorweg, Zegwaartseweg en Meerpolder, beschermen en versterken.

  10. De Meerpolder is één van de fraaiste poldergebieden. Rondom de Meerpolder is een fietspad aangelegd. Het doorkruisen van de Meerpolder zou hierop een goede aanvulling zijn.

  11. Recreatieve omloop langs de weteringen en de groene wallen rondom de historische Dorpsstraat versterken.

  Bron:
  D66 Zoetermeer

  « ga terug