• D66 Haarlem kiest voor een groene stad07.03.2014

  D66 Haarlem kiest voor een toekomstbestendige, goed onderhouden en groene stad waar het aantrekkelijk wonen is, nu en in de toekomst. Waar ondernemers kunnen ondernemen, waar toeristen graag vertoeven en waar Haarlemmers trots op zijn.

  De partij geeft op de site aan dat Haarlem een prettige stad is om in te wonen en dat de openbare ruimte en het groen in en rond de stad daar een belangrijke bijdragen aan leveren. Ook geldt dit voor de gezondheid, leefbaarheid en economische activiteiten.

  Leefbaar en aantrekkelijk
  D66 Haarlem: "Samen met buurtbewoners zet de gemeente zich in voor veel en toegankelijk groen in de buurt. Geveltuintjes zijn een prachtig initiatief dat wij ook in de komende periode weer gaan stimuleren en bevorderen. Met veel groen en goed onderhoud, houden we onze stad leefbaar en aantrekkelijk."

  Groene buffer
  Haarlem is een compacte stad, waar op een relatief klein gebied bijna 150.000 mensen zich thuis voelen. In veel buurten in Haarlem is daarmee minder ruimte voor groen dan gewenst. Een gevolg is dat veel burgers het groen opzoeken in de directe van omgeving van Haarlem. D66 maakt zich hard voor het volledig behouden van deze groene buffer en het binnenstedelijk groen, die samen Haarlem van de longen voorzien die elke gezonde stad nodig heeft. Dit betekent dat D66 niet instemt met plannen die groen veranderen in woon- en/of werkbestemmingen.

  Onderhoud van de openbare ruimte
  Ook heeft D66 zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft zichtbaar resultaten opgeleverd, die door omwonenden en bezoekers als zeer positief worden ervaren. D66 blijft zich verzetten tegen het ontstaan van achterstallig onderhoud. "Niet alleen is achterstallig onderhoud een financieel probleem, maar het knaagt ook aan de beleving van onze stad. D66 zal in de komende periode een onderscheid maken tussen noodzakelijk onderhoud en wenselijk onderhoud. Centraal staat dat binnen de budgettaire mogelijkheden alles gedaan moet worden om Haarlem de mooie stad te laten blijven die het nu is."

  Bron:
  D66 Haarlem

   

  « ga terug