• D66 Eindhoven: groen moet erkend worden als integraal onderdeel van openbare ruimte02.12.2013

  In de visie van D66 moet groen erkend worden als een integraal onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Dit staat vermeld in het verkiezingsprogramma D66 Eindhoven voor de Gemeenteraad 2014/2018.

  In de visie van D66 moet er slimmer omgegaan worden met het groen in de stad: het groen benaderen vanuit de ecologische situatie, denk aan het minder maaien van gras en het laten liggen van bladeren. Dit is beter voor de natuur en goedkoper in beheer. Ook in de ontwerpfase moet er gekeken worden naar de ecologische situatie.

  Extra geld
  Slimmer omgaan met groen zal niet voldoende zijn. Wat D66 betreft, komt er in de toekomst extra geld beschikbaar om de groensituatie niet alleen op peil te houden, maar ook structureel te verbeteren. Een toenemende groenbeleving verhoogt de kwaliteit van leven. Een groene omgeving, die toegankelijk is voor alle leeftijden, bevordert sociale interactie en samenzijn. Groen stimuleert beweging en biedt kansen voor gezond opgroeien en actief en gezond ouder worden.

  Groenbeleving verhogen
  D66 wil de groenbeleving van Eindhovenaren verhogen door de Dommel verder te integreren in de omgeving. Iedere stad met zo’n rivier zou gebruik maken van de aantrekkingskracht die daarvan uitgaat. D66 pleit voor een grotere integratie van de Dommel in het stadsbeeld van Eindhoven, met behoud en waar mogelijk versterking van de natuurwaarden.

  Bron:
  D66 Eindhoven
  Foto:
  Van den Berk Boomkwekerijen

  « ga terug