• Contract burgertevredenheid en -participatie succesvol aanbesteed01.07.2015

  Gemeente Leusden heeft een primeur. Zij hebben in 2015 als eerste een participatiecontract succesvol openbaar aanbesteed.

  Om dit succes door te zetten in de praktijk, hebben de betrokken medewerkers en de opdrachtnemer een tweedaagse cursus gekregen met betrekking tot dit ‘nieuwe samenwerken’. Zo staan vanaf de start alle neuzen dezelfde kant op. Aanleiding voor dit participatiecontract is de ontwikkeling ‘Samenleving Voorop’, waarin de veranderende rol van overheid en samenleving centraal staat; bewoners krijgen de ruimte om zelf initiatieven op te pakken.

  Kwaliteit doorslaggevend
  Op dit moment zijn participatiecontracten een trend en worden deze op diverse plaatsen in Nederland uitgerold. Echter, na Stadspolder in Dordrecht is dit pas de tweede keer dat burgertevredenheid de centrale prestatie-eis binnen een contract voor het beheer van de openbare ruimte is. Het is de eerste keer dat deze openbaar is aanbesteed.

  Eigen verantwoordelijkheid
  In het contract krijgen inwoners van Leusden de mogelijkheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud in hun woonomgeving. Acht partijen hebben ingeschreven, wat bewijst dat er veel interesse is in de markt om anders te gaan werken. Onder begeleiding van BTL Advies heeft de gemeente Leusden een opdrachtnemer geselecteerd.

  Nieuwe aanpak, zorgvuldige begeleiding
  De contractvorm is nieuw; burgers mogen participeren en hun tevredenheid bepaalt of de opdrachtnemer contractverlenging krijgt. Daarom heeft BTL Advies de medewerkers van de gemeente Leusden en de opdrachtnemer een tweedaagse cursus gegeven in het werken volgens de nieuwe contractvorm en werkwijze. Enerzijds is hierin de gewenste aanpak en werkwijze van het participatiecontract overgedragen. Wie is waarvoor verantwoordelijk? en Welke acties, plannen en resultaten moeten worden geleverd? Aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en discussies is de nieuwe werkwijze besproken. Anderzijds is ook alle informatie over de overkoepelende UAV-gc 2005 (regelgeving voor het participatiecontract) behandeld. Tijdens de heldere koppeling van theorie en praktijk, hebben beide partijen elkaar leren kennen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de correcte uitvoering conform het nieuwe participatiecontract.

  « ga terug