• Communicatie, een enthousiaste wethouder en kennis zijn de leerpunten voor duurzaam inkopen02.10.2017

  De centrale vraag tijdens de bijeenkomst van Stichting Groenkeur tijdens de Dag van de Openbare Ruimte was ‘Welke knelpunten staan duurzaam inkopen van groen in de weg?’. Hoewel gemeenten en bedrijfsleven de laatste jaren volop hebben geïnvesteerd in duurzame inkoopmethoden, komt dit niet echt van de grond. Tijdens de discussie tussen sprekers en publiek kwam naar voren dat communicatie en samenwerking onontbeerlijk zijn zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt, een enthousiaste wethouder helpt daar zeker bij.

  Tijdens dit seminar gaven Brenda Swinkels, hoofd Verkoop bij Van den Berk Boomkwekerijen, Daan van Schijndel, Manager MVO/KAM bij Krinkels, beheer en realisatie van de openbare ruimte en Erik ter Heide, Beheerder openbare ruimte bij de gemeente Boxtel, een toelichting vanuit hun professie. Hierna ontspon zich een levendige discussie met de deelnemers aan de hand van stellingen om meer inzicht te krijgen waarom duurzaam inkopen nog extra aandacht nodig heeft.

  Samenwerking in de keten
  De sprekers evenals de deelnemers concluderen dat communicatie en samenwerking in de keten beter moet. Wat de communicatie betreft, valt op dat er veel verwarring is over de terminologie die wordt gebruikt. Zo bestaat er onduidelijkheid over het verschil tussen een onafhankelijk keurmerk en een label. Een praktisch Groenkeur-voorbeeld is de verwarring bij opdrachtgevers rondom de drie verschillende soorten certificaten die Groenkeur uitgeeft, waardoor deze onjuist in bestekken komen. Wanneer een bedrijf Groenkeur heeft, wil dit niet automatisch zeggen dat het ook duurzaam gekweekte boomkwekerijproducten levert. Conclusie is dat dit duidelijk in de bestekken van de opdrachtgever voorgeschreven moet worden en dat de opdrachtnemer daarover wordt geïnformeerd. Dit betekent tevens dat er voldoende kennis bij de opdrachtgever in huis moet zijn om de opdrachtnemer te kunnen voorzien van informatie. Te beginnen bij het onderwijs meent het publiek. In de opleidingen is er momenteel weinig tot geen aandacht voor kwaliteitssystemen en keurmerken. Onder de aanwezige studenten werd dat duidelijk aangegeven.

  Verschil maken
  Op de vraag: ‘Keurmerken zoals Groenkeur zijn overbodig omdat de huidige kwaliteit van producten voldoende is?’ zijn allen het erover eens, dat is nog een brug te ver. Bij duurzaam inkopen helpt Groenkeur zeker om het verschil in de markt te kunnen maken.

  Volgens zowel sprekers als publiek moet er nog veel gebeuren voordat duurzaam inkopen gemeengoed is. Een van de voorwaarden is dat er beter moet worden samengewerkt tussen producent, aannemer en gemeenten. Ook extra aandacht vanuit de wethouder helpt om duurzaam inkopen te stimuleren, beaamden de aanwezigen op de stelling: ‘Duurzaam inkopen kan niet zonder enthousiaste wethouder’.

  Platform
  Een platform waar deze partijen elkaar kunnen vinden, zou soelaas bieden. De tip van Erik ter Heide van de gemeente Boxtel, die al veel ervaring heeft met duurzaam inkopen, biedt perspectief en is tevens een oproep naar andere gemeenten: ‘Duurzaam inkopen is niet moeilijk. Begin er gewoon mee en schuif het niet voor je uit!’.

  « ga terug