• College Haaksbergen kiest voor groene gemeente25.06.2014

  Het nieuwe college van Haaksbergen kiest nadrukkelijk voor een groene gemeente en presenteert betaalbare alternatieven om Haaksbergen ook de komende jaren groen te houden.

  Een van die alternatieven is de verkoop van gemeentelijke groenstroken aan inwoners. Dat bespaart onderhoudskosten en zorgt voor extra inkomsten. Daarnaast is ook groenadoptie een alternatief dat extra gestimuleerd zal worden.

  Groenstructuurkaart
  Vorige week al liet het college weten de zogeheten groenstructuurkaart te actualiseren. Op die kaart staat voor elke wijk aangegeven welke groenstroken verkocht kunnen worden en welke de gemeente als openbaar groen wil behouden. Er worden de komende jaren niet alleen groenstroken verkocht, maar er wordt ook geïnvesteerd in het openbare groen. Zo wordt het Haaksbergse centrum bloemrijker en groener. Er komen bijvoorbeeld weer fleurige bloembakken aan het bordes van het gemeentehuis. Verder stimuleert de gemeente groenadoptie. Dat houdt in dat bewoners gezamenlijk afspraken maken over inrichting en onderhoud van een plantsoen.

  Diversiteit blijft behouden
  Het college wil ook de bloemen in de vorm van het gemeentewapen terug, zoals die in het verleden bij entrees van de bebouwde kom stonden. Oude plantsoenen worden waar nodig vernieuwd. De wijken blijven hun eigen karakter behouden, maar krijgen op veel plekken wel groen dat onderhoudsvriendelijker is. De wijken blijven groen. De diversiteit van de beplanting  blijft behouden. De wijkraden worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Individuele burgers krijgen de gelegenheid in collectief verband met alternatieven te komen, maar voorwaarde hiervoor is dat het moet passen binnen de hiervoor beschikbaar financiële middelen. Op het moment dat in een bepaalde wijk of straat tot uitvoering van specifieke plannen wordt overgegaan, worden de burgers door de gemeente schriftelijk geïnformeerd.

  Bron:
  Gemeente Haaksbergen

  « ga terug