• CDA neemt initiatief tot meer stadsnatuur in Limburg11.07.2016

  De provincie Limburg komt met een plan om meer stadsnatuur te realiseren in Limburg. De motie van CDA-Statenlid Rudy Tegels die hiertoe opriep is met brede steun aangenomen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juli.

  Natuur in stedelijke gebieden zorgt voor minder luchtvervuiling, waterberging, geluidshinder en verkoeling. Daarbij draagt meer groen in de stad bij aan het aantrekkelijker maken van de woon- en leefomgeving. De Limburgse natuurorganisaties hebben zich geschaard achter dit initiatief.

  Breed
  De motie van het CDA roept de provincie op om samen met gemeentes, het bedrijfsleven en andere partners te zoeken naar slimme combinaties. Daarbij moet breed gekeken worden naar het begrip 'stadsnatuur', zodat ook initiatieven voor natuur in Limburgse dorpen in aanmerking kunnen komen.

  Belangrijke stap
  Het CDA is blij met de brede steun voor dit initiatief. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een vergroening van het stedelijk gebied in Limburg. Klik hier om de aangenomen motie te bekijken.

  Bron:
  CDA Limburg

  « ga terug