• CDA Zwolle: Groen beheer essentieel voor later15.12.2014

  Hoe willen we in de toekomst omgaan met het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Zwolle? Deze vraag stelde het CDA Zwolle recent en koppelde daar enkele aandachtspunten aan voor het huidige college.

  De partij laat allereerst weten zich te kunnen vinden in de beslisnota ‘actualisering openbare ruimte’. Het college geeft daarin onder andere aan het gesprek met de inwoners en ondernemers van de stad aan te gaan, om daarmee ook ruimte te geven aan ideeën van inwoners. Nadenken over het gezamenlijk beheer, en daarna gezamenlijke uitvoering is goed voor de contacten in de buurt. Het moet maatwerk worden per wijk.

  Dilemma: gras of struiken
  Maar het CDA heeft ook een enkele opmerkingen, want bezuinigingen komen om de hoek kijken. Zo heeft de gemeente aangekondigd dat vijf hectare struiken plaats gaan maken voor gras. Bewoners kunnen er zelf voor kiezen of ze toch de struiken laten staan en deze zelf onderhouden, of dat de gemeente gras aanlegt.

  'College, denk toekomstgericht!'
  CDA noemt drie punten waar het college in deze coalitieperiode rekening mee dient te houden:
  - Als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over onderhoud en beheer wordt het een rommel. En erger, de cohesie die men onder meer hoopt te bereiken met dergelijke projecten, kan zonder goede afspraken leiden tot onenigheid in de buurt.
  - Een andere tendens is dat tuinen vol worden gelegd met bestrating. Bij grote hoeveelheden regen kan het water niet wegzakken. Het loopt dan naar de riolering die daar niet op is berekend.
  - Neem ook duurzaam onderhoud mee in de gesprekken met de inwoners en ondernemers van de stad. Want toekomstbestendig zijn is ook dat er ook nagedacht wordt op tendensen. Voorkom problemen nu en ook later extra kosten.

  Bron:
  CDA Zwolle 

  « ga terug