• CDA Peel en Maas: de kracht van groen27.01.2014

  In het politieke programma ‘Fris Groen, Samen Doen, van de CDA Peel en Maas voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen neemt de waarde van groen een belangrijk onderdeel in.

  Zo wordt op pagina 9 en 10 in het verkiezingsprogramma een toelichting gegeven van wat de partij in de komende vier jaar voor ogen heeft als het om het groen gaat.

  Uit het verkiezingsprogramma is daar het volgende uit geciteerd:

  Groen is beleving
  De gemeente Peel en Maas kent vele groene parels. Het CDA is trots op onze  groene gebieden in en rondom de kernen. Mensen in een groene  omgeving voelen zich prettiger. Het geeft hen vaak extra lucht, letterlijk  en figuurlijk. Groen en water zorgen voor prettige en meer leefbare  buurten. Niet alleen ons mooie buitengebied, maar ook het groen en de  parken binnen de dorpskernen mogen er zijn en maken het aantrekkelijk  om in de gemeente Peel en Maas te wonen.” Als voorbeeld worden genoemd het nieuwe kasteelpark  in Kessel, het Ringovenpark in Panningen en de groene herinrichting  van het centrum van Maasbree.

  Evenwicht tussen rood, groen en blauw
  “Het CDA wil daarom de komende jaren extra investeren in de groene  parels zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Wij willen zuinig  zijn op onze landbouwgrond buiten de woonkernen. Met name in de woonkernen is meer evenwicht nodig tussen rood (bebouwing), groen (openbaar en privégroen) en blauw (water). Er komt ook meer ruimte voor bewoners, bedrijven en verenigingen om  openbaar groen te verzorgen. De gemeente gaat de woonvisie bijstellen  waar met name duurzaamheid, groen en water de aandacht krijgt. Dit  willen we doen voor de nieuwe woonvisie na 2020. Voor de huidige woonvisie gaan we kijken welke aanpassingen mogelijk zijn. Bestaande afspraken worden in deze gerespecteerd.”

  Groen is toekomst
  “Zonder natuur kunnen wij niet leven. Een gezond milieu is niet alleen noodzakelijk om te overleven, het heeft ook invloed op ons welzijn en onze welvaart. Het CDA wil onze natuur en milieu daarom behouden en beter beschermen. Voor ons en voor onze kinderen. Duurzaam gedrag  van bewoners, bedrijven en overheden willen we daarom belonen. Binnen onze eigen gemeente is afvalscheiding daarvan een voorbeeld. Ook het stimuleren van energieneutraal wonen is een voorbeeld. Het CDA gaat daarom de komende jaren de kracht van het groen in Peel en Maas verder versterken.”

  Aandachtspunten
  In het verkiezingsprogramma wordt extra aandacht besteed aan agro-business en toerisme. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de zorgboerderij en kamperen bij de boer worden onder andere bij de passage over agro-business hier genoemd. Over toerisme staat het volgende geschreven: “De regio Noord-Limburg is toeristisch gezien een erg aantrekkelijk gebied waar agro en natuur goed samen gaan. Maar onze prachtige  natuur en afwisselend landschap is lang niet bij iedereen bekend.  Wandelen, fietsen en culinair genieten kan in Peel en Maas volop. Wij  willen daarom ook de ondernemers in toeristische sector extra ruimte geven om ons vitale landelijk gebied (inclusief de Maas) te benutten  voor een verdere duurzame economische ontwikkeling. Ook de koppeling van toerisme aan onze historische cultuur biedt extra kansen.”

  Bekijk het volledige programma van CDA Peel en Maas

  Bron:
  CDA Peel en Maas

  « ga terug