• Bussum start proef met beheer openbare ruimte20.08.2014

  De gemeente Bussum start in verband met bezuinigingen een proef met een ander niveau van beheer van de openbare ruimte in het centrum en de stationsgebieden.

  Het beheer gaat van hoogwaardig naar normaal en heeft onder meer betrekking op het groenonderhoud, het onderhoud aan het straatmeubilair, straatreiniging en op het verwijderen van zwerfafval.

  Raad besluit in november
  De proef is gisteren gestart en loopt door tot de begrotingsbehandeling van 4 november. In deze vergadering neemt de raad een besluit over het beleidsvoornemen om het beheer van de openbare ruimte van het centrum en de stationsgebieden te veranderen van hoogwaardig naar normaal.

  Besparing
  Met dit gewijzigde onderhoudsniveau zou op jaarbasis een besparing van 40.000 euro gerealiseerd kunnen worden.

  Bron:
  Gemeene Bussum

   

  « ga terug