• Burgerinitiatieven voor klimaatbestendige buurt20.08.2015

  Groene daken, innovatie en educatie. Dat zijn de speerpunten van de stimuleringsregeling hemelwater van waterschap Aa en Maas. De regeling is een onderdeel van een breder scala aan initiatieven waarmee het waterschap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevorderen. Kleine projecten met een groot effect.

  Het klimaat verandert. Het wordt droger (in de zomer), maar ook natter (in de winter). Ook krijgen we te maken met grotere hoosbuien. De sloten en riolen in steden en dorpen hebben er soms moeite mee om al dat water goed op te vangen en af te voeren. Waterschap Aa en Maas is betrokken bij burgerinitiatieven voor een klimaatbestendige inrichting van het bebouwd gebied.

  Twee projecten
  Zo is Aa en Maas onder andere bij twee projecten betrokken geweest. Een burgerinitiatief in Veghel, waar een hemelwateroverlastprobleem in een brandgang is opgelost. En een initiatief van een ondernemer in Schijndel, die een groen dak heeft aangelegd op zijn kantoor en een informatiebord naast zijn kantoor heeft geplaatst.

  Hemelwateroverlastprobleem
  Een groep bewoners van een viertal straten rondom een brandgang zijn bij elkaar gekomen om de (hemelwater)overlast op te lossen. De brandgang was op dagen met veel regen niet meer te bereiken. De gemeente en het waterschap zijn gevraagd om te helpen bij het oplossen van het probleem. Gemeente Veghel heeft bouwmateriaal geleverd en waterschap Aa en Maas een financiële bijdrage om infiltratiekratten te kopen. De bewoners staken zelf hun handen uit de mouwen voor de aanleg en installatie.

  Tegel eruit, groen erin
  De voorwaarde van de financiële bijdrage was dat er een bewonersavond zou worden georganiseerd over manieren waarop de bron van de overlast aangepakt kan worden. Een grote groep inwoners is voorgelicht over het klimaatbestendig inrichten van je eigen woonomgeving. Tegel eruit, groen erin!

  Groen dak
  Een ondernemer in Schijndel deed een aanvraag voor een bijdrage voor het aanleggen van een groen dak. De aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de Stimuleringsregeling vanwege een te klein oppervlak dus heeft de ondernemer het groene dak zelf bekostigd. Om bij te dragen aan bewustwording over hemelwater heeft waterschap Aa en Maas een informatiebord geplaatst waarop staat hoe een groen dak werkt en wat de voordelen zijn.

  Tot eind dit jaar is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage uit de Stimuleringsregeling in te dienen. Voorwaarden over deze regeling zijn te vinden op www.aaenmaas.nl/hemelwater.

  Bron:
  Oss Nieuws  

  « ga terug