• Burger betaalt het gelag13.01.2016

  Recent heeft Entente Florale de kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek alsook de Masterclass Groen in de Stad mede georganiseerd. Bij beide bijeenkomsten stond de klimaatverandering centraal. Een zeer urgent probleem dat de komende jaren veel  aandacht verdient. Doen we dit niet dan is de schade en de daarmee gepaarde kosten hiervan niet te overzien.

  Wanneer er  de komende jaren geen beleid wordt gevoerd en geen maatregelen worden genomen, loopt de schade op tot naar schatting 71 miljard euro in 2050, dit blijkt uit een studie van Deltares. Astronomisch hoge bedragen die wederom bevestigen dat we hier met een serieus probleem te maken hebben. Veel gemeenten zijn zich hier ook van bewust en nemen al de juiste maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van groene daken. Positief dus!

  Zorgen
  Wat echter zorgen baart, is dat er nog steeds wordt bezuinigd op beheer en inrichting van de openbare ruimte. Willen we het stedelijk gebied aantrekkelijk en veilig houden dan is een integrale aanpak van water en ruimte en dus ook groen noodzakelijk. Dit geeft Hiltrud Pötz van atelier GroenBlauw nadrukkelijk aan in het interview dat Vitale Groene Stad met haar had.

  Gelijkvloers gebouwd
  Naast de bezuinigingen is het ook zorgelijk dat er bij nieuwbouw nog lang niet altijd preventief rekening wordt gehouden met de klimaatverandering. Weermodellen geven keer op keer aan dat het aantal hoosbuien toeneemt. Als je dan in het interview met Pötz leest dat er in IJburg-West in Amsterdam gelijkvloers is gebouwd zonder drempels of trottoirs en vervolgens leest dat het water na een hoosbui zo de woningen instroomt, mag je daar je bedenkingen bij hebben. Zeker als je nagaat dat er geen weinig tot groen in zo’n wijk is, terwijl groen een dempend effect heeft op de waterafvoer.

  Verschil maken met groen
  Ook zijn blauw / groene maatregelen veelal goedkoper dan grijze oplossingen door bijvoorbeeld extra rioolcapaciteit te verkrijgen. Als telkens weer uit de talloze onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat met groen het verschil kan worden gemaakt, dan dient daar ook beleid opgevoerd te worden. Naast beleidsaanpassingen dienen er ook duidelijke preventieve bouwvoorschriften te worden opgelegd om deze overlast te voorkomen.

  Wij als bewoners hebben ook een taak
  Enkel met de vinger te wijzen naar de overheid en bouwondernemers kan niet. We hebben zelf als burger hierin ook een belangrijke taak. Willen we de komende jaren de wateroverlast zo veel mogelijk beperken dan dienen we eerst naar onze eigen woonomgeving te kijken. Hoe groen en duurzaam is deze? Operatie Steenbreek is dan ook de  juiste campagne die burgers aanzet hun tuin te ontstenen en te vergroenen. Naast dat dit beter voor de wateropvang is, levert het ook een bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit en zorgt het voor verkoeling op hete zomerdagen.

  Rekening wordt bij de burger neergelegd
  En, zeker niet onbelangrijk, het scheelt kosten. Want hoe je het ook wendt of keert het is de rekening die bij de burger wordt neergelegd. Of het nu via de belasting komt, een hogere verzekeringspremie of dat de rekening van de rioolbelasting wordt verhoogd. Laten we ons hier van bewust zijn en daarnaar handelen.
   

  Auteurs
  Jan Habets en Roel van Dijk
  Vitale Groene Stad

  « ga terug