• Borculo wint themacertificaat Klimaat & Duurzaamheid 24.09.2015

  De jury van Entente Florale Nederland heeft het maatschappelijk themacertificaat Klimaat & Duurzaamheid toegekend aan Borculo.

  De reden hiervoor is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. De jury heeft daarbij bijzondere waardering voor de slimme aanpak in en rond het nieuwe gemeentehuis. Samen met Friesland Campina laat Borculo een unieke aanpak zien door restenergie te benutten alsook warmtewisseling en koude-warmte technieken toe te passen. Op het gemeentehuis is een sedumdak gerealiseerd dat zeer opvallend is en fraai zichtbaar is gemaakt. De afspraak met Berkelland Energie en Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) om zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis te leggen voor burgers met zelf een minder gunstige ligging biedt kansen om toch als burger toch deel te nemen aan zonne-energie. Dit biedt op creatieve wijze extra ruimte voor positieve burgerbetrokkenheid.

  Goede voorbeeld
  Doordat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en door te investeren in bewustwording realiseert Borculo een positieve houding om samen met inwoners aan klimaatbestendigheid te werken.

  De plannen op het gebied van klimaat & duurzaamheid zijn vooral praktisch en pragmatisch. De gemeente benut kansen die zich voordoen. Ook in de nieuwe wijken lijken de zaken op orde zoals:
  - het ontkoppelen van hemelwater,
  - het benutten van zonenergie,
  - het toepassen van led verlichting,
  - het zorgen voor bezonning van de woning,
  - het scheiden van afval,
  - de aanpak van de (afval)watersysteem.

  De themacertificaten die Entente Florale in 2011 heeft ingevoerd gaan dit jaar naar:

  • Groen en Gezondheid: Capelle aan den IJssel (ingevoerd 2011);
  • Groen en Bewonersparticipatie: Zaltbommel (ingevoerd 2012);                    
  • Groen en Economie: Capelle aan den IJssel (ingevoerd 2013);
  • Groen en Biodiversiteit: Niet uitgereikt. Er zijn wel goede aanzetten bij de gemeenten, maar ze hebben nog onvoldoende getoond rijp te zijn voor het certificaat (ingevoerd 2014).

  Motivatie

  • Groen en Gezondheid; Capelle aan den IJssel
   De jury van landelijke werkgroep Groen, Water en Gezondheid van GGD GHOR Nederland uit motiveert dit als volgt: Capelle aan de IJssel koestert haar stedenbouwkundige opzet die ervoor zorgt dat bewoners groen en water altijd dicht in de buurt hebben. Ze worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van groene projecten, maar ook bij de uitvoering en beheer. In het Actieplan Welzijn en Zorg van Capelle wordt het benutten van de openbare ruimte concreet benoemd. Dit zet de deur open voor vernieuwing. In de toekomst kunnen in de zorg- en welzijnsaanbestedingen verbindingen worden gelegd met lokaal groen. Capelle aan de IJssel beseft dat investeren in een aantrekkelijk groen vestigingsklimaat hand in hand gaat met gezondere bewoners.

  • Groen en Bewonersparticipatie; Zaltbommel                            
   De vakjury van Entente Florale Nederland motiveerde haar oordeel over Zaltbommel als volgt: Zaltbommel heeft een opmerkelijke groene uitstraling. Dat is het resultaat van de samenwerking tussen een deskundig ambtelijk team en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De gemeente werkt op een bovengemiddeld goede wijze samen met veel verschillende partijen, zoals bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren. Dat is een prestatie die tot diverse zichtbare concrete resultaten leidt bij projecten op het gebied van natuur, recreatie, cultuur, stadslandbouw, groen en milieu. Enkele voorbeelden zijn de beheer- en onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden, zoals het Kloosterwiel en  het parkmanagement van bedrijventerreinen ‘De Wildeman’, maar ook het stimuleren van de vele gevelbeplantingen in de stadskern.

  • Groen en Economie; Capelle aan den IJssel
   De vakjury van Entente Florale Nederland en experts in de TEEB-stad methodiek geven aan dat groen in Capelle aan den IJssel belangrijk is. Niet alleen in de woonwijken, maar het wordt ook gezien als een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Kantorenpark Rivium heeft een volledig parkmanagement en heeft een wervende, groene uitstraling waar het goed werken is en wat uitnodigend is om tussen de middag even een luchtje te scheppen. Ook Capelle XL, waar een gedateerd industrie/winkelgebied geheel wordt gerevitaliseerd samen met de bedrijven, ziet er veelbelovend uit. Capelle heeft zeer veel arbeidsplaatsen, net zo veel als inwoners. Dit zorgt voor veel verkeersbewegingen. Er wordt gewerkt aan milieuvriendelijk transport, vanuit het metrostation ben je binnen vijf minuten met een elektrische, onbemande shuttlebus in het Rivium. De stad maakt zijn slogan waar: Capelle, Parkstad naast de economische motor (waaraan het groen wervend bijdraagt).

  Doel van maatschappelijke themacertificaten
  Het doel van Entente Florale Nederland met deze de maatschappelijke certificaten is om gemeenten te stimuleren het groen zodanig toe te passen in beleid en uitvoering dat het een positief effect heeft op de leef- en werkomgeving. Gemeenten die hoog scoren op de onderdelen: gezondheid, bewonersparticipatie, economie en biodiversiteit behalen dit themacertificaat. Naast de vakjury van Entente Florale kijkt ook een externe onafhankelijk jury die thuis is in deze onderwerpen naar de inzendingen. Deze jury bestaat uit: GGD GHOR Nederland en TEEB-stad (groen en economie).

  « ga terug