• Boomfeestdagkrant verstuurd naar ruim 8.000 Nederlandse basisscholen17.02.2014

  In de jaarlijkse uitgave van de Boomfeestdagkrant die afgelopen week is verstuurd naar ruim 8.000 basisscholen, IVN-afdelingen en gemeenten staat het thema ‘Kiezen voor Bomen’ centraal.

  Met dit thema roept de stichting Nationale Boomfeestdag kinderen en leerkrachten op om hun burgemeester of wethouder te benaderen en hen te vragen of de gemeente ervoor kan zorgen dat zoveel mogelijk basisscholen en kinderen mee mogen doen aan de Boomfeestdag en dat er dus wordt gekozen voor meer bomen in de gemeente.

  Poster
  In deze uitgave wordt onder meer aandacht besteed aan de poster ‘Groen, het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners’. Deze poster maakt onderdeel uit van de campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen, waarin  Entente Florale de politiek en inwoners informeert over het belang van een groene leef- en werkomgeving. Op de poster staan tal van voorbeelden die allen afkomstig zijn van recente onderzoeken, zoals TEEB-Stad. Het doel is dat de partijen geïnspireerd raken om deze kennis onder meer te verwerken in hun partijprogramma’s. De poster is opgesteld door het ministerie van EZ, VNG, Platform31, Entente Florale en de Boomfeestdag.

  Jeugd-Groen-Debat
  Ook wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan  het  Jeugd-Groen-Debat. Meer dan 750 kinderen gaan die dag met elkaar en met politici in debat. Deze discussie heeft tot  doel  de pers en kinderen te informeren over het belang van groen, maar ook om hen te betrekken bij wat zij belangrijk vinden voor hun omgeving. Het debat wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut

  Vitale Groene Stad
  Op pagina 5 staat onder meer de Vitale Groene Stad van Entente Florale centraal. De Vitale Groene Stad is de verdere ontwikkeling van De Groene Stad. In 2002 werd deze geïntroduceerd.  Het doel was om de waarde van het groen onder de aandacht te brengen van politiek, overheid en marktpartijen. Deze doelstelling is behaald, het groen staat immers op de agenda. In het volgend decennium, dat parallel loopt aan het thema Growing Green Cities van Almere 2022, staat de realisatiefase centraal.

  Bestuur
  Stichting Nationale Boomfeestdag maakt sinds 1 januari van dit jaar officieel onderdeel uit van het bestuur van de stichting Entente Florale. Directeur Peter Derksen van de Boomfeestdag gaat zitting nemen in het bestuur.

  Download de Boomfeestdagkrant.

  « ga terug